Emigranti (2)

29. ledna 2014 v 18:28 | já

EMIGRANTI

Josef Babáček
(2.část).
9
* Matějček Tomáš, *?, a Anna Marešová, *?, z Kašnice. Na tomto místě stávala nejdříve Matějčkova stodola. Jejich děti jsou: Anna, *?, (Babáčková, Bořetice), Kateřina, *?, (Kinclová, Morkůvky), Jan, *?, (odešel do Klobouk a založil velký rod), Františka, *?, (Šedivá, Morkůvky), Josefka, *?, (Pilátová, Klobouky), a poslední Tomáš, *?.
* Matějček Tomáš, *?, tento poslední zůstává na domě, žení se s Marií Sirnou, *?, z Klobouk. Spolu mají Barboru, *?, (Buffy, Brno), Františku, *1879, (Dobešová, Morkůvky), Tomáše, *1881, (odchází do Ameriky), a Marii, *1888. Ráčková Františka, *1879, zůstává na domě a vdává se za:
* Dobeše Emanuela, *?, manželství bylo pravděpodobně bezdětné a dům byl zbourán, nyní v přední části stojí Muzeum. Domovní číslo bylo úředně přiděleno.
* Petráš Vladimír, manželka Jana, *?. Staví nový dům na jiném místě, jedno dítě: Vladimír.
* Petráš Vladimír, syn, zůstává na domě, žena Brigita, nyní ve funkci pilné, neuvolněné starostky obce. Děti: David, Jakub a Eliška. Směr Kobylí.

10
* Loziáš Karel, *1812, jméno jeho ženy zatím není známo, ale měli spolu Martina, *?, Marii, *1843, (Hájková, Morkůvky), Karla, *1847, (který od pěstouna z Koryčan dostal jméno RAVAS!), a Barboru, *1854, (Kulíšková, Morkůvky). Na dům přichází:
* Kulíšek Jakub, *?, z Borkovan, bere si Barboru, *1854, a spolu mají Josefa, *1873, Jakuba, *1878, Františku, *1886, (Peřinová, Morkůvky), Růženu, *1891, (Bulová, Morkůvky), Františka, *1894, (Kroměříž), a Antonína, *1897, který vlastnil mlátičku a ve žních mlátil obilí spoluobčanům po celé obci; skromný a obětavý člověk.
* Kulíšek Antonín, *1897, zůstává na domku, majitel pojízdné obilní mlátičky, jeho žena Rosalie Páleníková, *1897. Děti: Františka, *1919, Josef, *1921, Růžena, *1923, Libuše, *1925, (Souchopová, Hanušovice), a Jarmila, *1929. Za Růženou na dům přichází:
* Zborovský Petr, *1919, zemědělec z Čejkovic, jednu chvíli předseda JZD, bere si Růženu, *1923. Spolu mají: Danu, *1945, Pavla, *1947, a Jaroslava, *1948. Za Danou na dům přichází:
* Filásek František, *1942, bere si Danu, *1945, a spolu mají Luboše (Hustopeče), Milana (Hostěrádky) a Jaromíra (Pohořelice). Dosud. Kloboucká.

11
* Pokorný František, *1850, a Anna Čejková, *1850, z Krumvíře. Děti: Johana, *?, (Otýpková, Boleradice), Josef (založil rod v Kloboukách), Františka (Dufková, Bořetice) a Terezie (Grůzová, Bořetice).
* Pokorný František, *1888, zůstává v Morkůvkách, bere si Františku Jedličkovu, *1890, spolu mají Františka, *1913, a Josefa, *1920. Dům prodávají a přichází:
* Rozbořil Václav, *1861, a jeho žena Františka Navrátilová, *1863, která zemřela v roce 1943, a podle roků a posloupnosti to nenavazuje na rod Pokorných. Nicméně dům, který stával v zahradě domku č. 12, byl zbořen a domovní číslo bylo přiděleno Strakovi Rostislavovi, nový dům je postaven na úplně jiném místě, směr Kobylí.
* Straka Rostislav, *1945, a Jaroslava, rozená Páleníková, *1948, děti: Hana (Krátká, Brumovice), Rostislav (Brno) a Pavel (Morkůvky).

12
* Úda (Ouda) František a Kateřina, rozená Zikmundová, *1822. Jejich děti: Josef, který brzy zemřel, František, *1856, Karel, *1858, a Anna, která také brzy zemřela. Na domku zůstal:
* Úda František, *1856, s Růženou, rozenou Strachoňovou z Klobouk. Spolu měli Josefku, *1886, (Ryšavá, Morkůvky), Annu (Pilátová, Krumvíř), Františku, *1888, (Gálová, Morkůvky), Růženu, *1896, (Vlčková, Morkůvky), a Rosalii (Kučerová, Fryštát). Ve druhém manželství s Marií Kohoutkovou, *1868, vyženil nemanželského syna Emila, *1920. Na tomto čísle se objevuje:
* Náprstková Hedvika, vdova, se svou dcerou Jiřinou, *1920, která domek koupila. S Jiřinou se pak žení:
* Vlček Josef, *1912, a spolu mají: Josefa, *1944, Jiřinu, *1946, (Kuřim), a Marii, *1949, (Prostějov). Josef později na poli s kravským potahem zemřel na srdeční slabost. Na domě zůstává:
* Vlček Josef, *1944, s Annou, rozenou Vašikovou z Klobouk, jejich děti: Roman, Jarmila a Josef. Dosud. Kloboucká.

13
* Skřivánek Josef, *1836, Terezie, rozená Košuličová (Brumovice). Jejich děti: Josef, *1867, Kateřina, *1869, (Otáhalová, Bořetice), Veronika, *1871, (Hanzlíková, Klobouky). Na domě zůstává prvorozený syn Josef, *1867, a bere si Františku, rozenou Kinclovou, *1876. Spolu mají: syna Františka, *1897, (pozdějšího klidného, dobrotivého starostu obce), Marii, *1901, (Rouzková, Křepice), a Lidušku, *1903, (Fantová, Morkůvky).
* Skřivánek František, *1897, rozvážný starosta obce, žení se s Františkou Srstkovou, *1894, spolu mají Marii, *1921, a Lýdii, *1925, která zůstává svobodná. Na dům se žení:
* Vojtěch Josef, inženýr, bankovní úředník, pozdější výmluvný předseda MNV, propagátor JZD, uzavírá sňatek s Marií, *1921, a spolu mají Lýdii (Korábová, Brno).
* Korábová Lýdie užívá domek jako chalupu dosud. Kloboucká.

14
* Mašek Karel, *1840, s Františkou Kostíkovou. Spolu mají Františka, *1868, Karla, *1879, a Josefa, *1885. Tito tři sourozenci odchází hledat štěstí do Vídně, čtvrtá Anna jej hledala v Zaječí, kde sloužila u sedláka. Dům v nabídce koupil:
* Kadlec František, rodinu založil s Josefkou Horňákovou z Brumovic. Narodily se jim tyto děti: František, *1909, (Brumovice), Josefka, *1913, (Kavková, Morkůvky), Antonín, *1914, Františka, (Brumovice), Marie, *1923, (Košuličová, Brumovice), Josef, *1925, (později vyšší policejní důstojník v Praze), a Václav, *1927, (závozník, Jednota spotřební družstvo, Mikulov). Na domě zůstal:
* Václav, *1927, žení se se Zdenkou Hrabcovou z Boleradic a dům spolu generálně opravují. Jejich děti: Zdenka (Horáková, Morkůvky) a Václav, JUDr. (Brno).
* Kadlecová Zdenka, manželka, na domečku dosud sama. Kloboucká.

15
* Gála Ignác, datum narození není známo. A ani u jeho ženy Anny. Víme však, že měli Václava, Barboru, která se provdala do Krumvíře za Procházku, a Františka, *1855. František zůstává na domku.
* Gála František, *1855, a Františka Konečná, *1860, spolu měli jen jednoho syna Františka, *1884, který také zůstává na domě.
* Gála František, *1884, oženil se s Františkou Údovou, *1888, narodil se jim opět František, *1909, Josef, *1911, Marie (Charvátová, Klobouky) a Růžena, *1915, (Otýpková, Boleradice). Josef, *1911, pak postavil na jiném místě nový dům č. 222.
* Tento zchátralý dům byl zbořen a na tom samém místě postaven novým majitelem Josefem Kinclem, *1951. Kloboucká.

16
* Skřivánek František, *1842, a Kateřina Rupová, *1840, z Brumovic, jejich děti: František, *1866, a Marie (Broskvová, Hodonín). Na domku zůstal:
* Skřivánek František, *1866, syn, opětoval tatínka a oženil se s Marií Rupovou, *1871, z Brumovic. Spolu měli Hedviku, *1892, (Náprstková, Morkůvky), Emílii, *1894, (Forejtniková, Velké Pavlovice), a Jaroslava, *1897. Dále na domě žila dcera Hedviky Jiřinka, *1920. Na domě pak žil a hospodařil syn:
* Skřivánek Jaroslav, *1897, s Ludmilou Srourkovou měl Jaroslava, *1924, a Františka, *1934. Tento dům byl zbořen, v současnosti se zde staví nový dům.

17
* Petráš Václav, *1827, a Marie Hábová, *1829, jejich děti: Kateřina, *1849, (Ravasová, Morkůvky), Josef, *1851, (Žádovice), Václav, *1858, (Žádovice), Viktor, *1864, (kovář, Žádovice), František, *1867, a Jan, *1871, který odejel na Slovensko. Brzy se však vrátil a na rodném domku založil rodinu.
* Petráš Jan, *1871, s Annou Bedřichovou, *1869, z Nikolčic. Spolu měli pět dětí: Lýdii, *1897, (Kinclová, Morkůvky), Jana, *1900, Františka, *1904, (který v roce 1924 zemřel na vojně), Jaroslava, *1906, (ten se žení s Marií Bulovou a staví dům Za humny), a Jindřicha, *1911. Celá pětičlenná rodina se v roce 1928 odstěhovala zpátky do Bratislavy-Petržalky.
* Na tento dům se nastěhoval domkař:
* Šebesta František, *1893, s Marií Kulíškovou měli Libuši, *1924, a Františka, *1926, vynikající houslista a pozdější ředitel hudební školy v Moravském Krumlově. Libuše zůstala na domě a provdala se za:
* Klimeše Oldřicha z Divák, spolu pak měli Lýdii (Hustopeče), Oldřišku (Perná) a Lubomíra (Brumovice). Novými majiteli se stali:
* Soukup Tomáš a paní Anna Peková, a dvě její holčičky. Dosud. Kloboucká.

18
* Škrla Vavřín, *1842, a Cecilie Lobpreisová z Klobouk, děti: František, *1868, který zemřel v Násedlovicích, Josef, *1875, (Břeclav), Šimon, *1881, Anna, *1884, (Konetíčková, Klobouky), a Matouš, *1887, (pozdější úředník Kontrolní důchodové stráže). Na domě zůstal:
* Škrla Šimon, *1881, s Marií Kadlecovou, *1885, měli jen jedno dítko:
* Škrlu Josefa, *1910, který se pak oženil s Marií Rupovou z Brumovic, spolu měli Marii, *1934, (Vykydalová), a Jindřišku, *1940, (Velké Němčice).
* Vykydalová Marie je na domě dosud. Kloboucká.

19
* Vlček Václav, *1889, a Hermína, rozená Bulová, *1889, spolu měli Františku, *1913, (Klementová), a Jaroslava, *1924, (zedník, obkladač). Hermína umírá a Václav se znovu žení s Růženou Bubeníčkovou, *1895, z Klobouk, ta má již dceru Růženu, která se pak provdala za Jaroslava Hnilicu (Brno).
* Vlček Jaroslav, *1924, zůstává na domě a žije zde s vdovou Zdeňkou Pokornou, *1931, i s jejím synem Zdeňkem. S Jaroslavem měla dceru Jarušku, která mladá umírá.
* Jaroslav, *1924, i Zdenka umírají a dům je prázdný a chátrá. V dědině.

20
* Toto je popisné číslo obecního hostince. První rohový dům z křižovatky na Klobouky, v současné době je v něm obecní knihovna, Obřadní síň a obchod s potravinami. V minulosti to bylo centrum všeho kulturního dění. Sám Matěj Kopecký zde hrál loutkové divadlo.
* Rád bych zde představil nájemce a uvedl, jakou sumu obci tehdy zaplatili. První nájemci od roku 1875 měli k hostinci propachtovanou i obecní půdu, a to 7 jiter i s loukou pod Grefty:

Šír Bedřich z Hustopečí 1875-1878 100 zl.
Vodák Markus z Dambořic 1878-1893 200 zl.
Misák Tomáš z Krumvíře 1893-1902 360 zl.
Drápal Rudolf z Krumvíře 1902-1905 205 korun 1. 11. - 31. 10. 1905
Matula Matouš z Dambořic 1905-1908 620 korun (bez pozemků)
Charvát Václav z Klobouk 1908-1911 805 korun
Pokorný Josef z Hodějic 1911-1914 1 215 korun
Rádsetoulal František z Brna-Juliánova 1914-1917 1 240 korun 1917-1918 350 korun
Kincl František z Brumovic 1918-1921 950 Kč
Hojtěníček Jiří z Bukovinky 1921-1922 ? Kč jen za opravy hostince
Kotulan Antonín z Divák 1922-1923 15 000 Kč (bez pozemků)
Kotulan Antonín z Divák od 1. 8. 1923 - 30. 7. 1926 9 500 Kč
Šenk Rudolf z Morkůvek od 28. 8. 1926 - 31. 10. 1929 9 300 Kč
Musil Josef z Morkůvek od 1. 11. 1929 8 450 Kč
Otáhal Václav z Bořetic ?
Řikovský Josef z Bořetic ?
Langáš Josef z Morkůvek ?
Vykoupil Josef ? ?
Kovář Josef ? do 1945 ?
Záklasník Stanislav z Morkůvek ?
Babáček Viktorin ? 1946 ?
Žďárský Josef z Kobylí 1952 ?

Jistě je zajímavé, že od třicátých let chybí přesnější údaje, které by napověděly o té době víc. Dnes je nám již těžko hodnotit ten čas, avšak výše uvedený přehled cosi napovídá.

Jistě by si všichni naši hospodští zasloužili větší pozornosti za námahu, kterou museli vynaložit ke spokojenosti svých spoluobčanů, avšak zastavím se jen u tří jmen.
První je Kovář Josef se svou ženou a dvěma syny. Obsluhu zajišťovala jen paní Kovářová, statná padesátnice robustnější postavy a věčně ve velké povolené zástěře. Pan Kovář se do hostinství nepletl. Nebylo lehké v době protektorátu zajistit trochu alkoholu a pak prodat a potají pít v zakouřené sekničce z kávových šálků. I když byla pálenka často jen s cukrové řepy, stejně to smrdělo a každý by to jistě poznal podle vůně řepných zkrajků. Jejich syn Josef v té době navštěvoval gymnázium a mladší Jan uprchl na západ za hranice a po válce se vrátil jako důstojník (Klapálkovy) zahraniční armády.
Druhým postarším hostinským byl Viktorin Babáček, doba jeho nástupu i odchodu však není doložena. Nicméně je známo, že tuto živnost provozoval dva či tři roky. Předtím se živil jako dělník v Petržálské lodní dopravě; nošení stokilových pytlů cukru na zádech po lávce z lodi i jiného zboží bylo pro něj běžné. Za svůj život se nadřel jako kůň. Jeho průpovídky jsou však dodnes aktuální. Obyčejně stál v širokém tmavém klobouku a v bílé zástěře za pultem a v puse zapálenou cigaretu s neodklepnutým popelem. A při točení piva obyčejně filozofoval řka: "… lidi jsou kurvy, m…. a kradou."
Třetím, nezapomenutelným hostinským byl pan Josef Žďárský z Kobylí. Vždy čistě oblečený, úslužný a ochotný. Z Morkůvek odešel do Křenovic, kde ještě dlouho sloužil lidem.
Čest jejich práci i památce.
Ještě bych chtěl připomenout, že z tohoto obecního hostince se od roku 1952 stal Dům služeb, v němž se nacházelo kino, holičství, pošta, knihovna atd. Občané si v akci Z (zadarmo) postavili hospodu o kousek dál směrem na Klobouky. Pozdější představitelé obce ji pak neuváženě prodali Jednotě Mikulov, a tím se zbavili obecního hostince.
Dědina bez hostince je podle Švejka dědina bez hostince.

21
* Bezděk František, Matylda, rozená Čejková, měli Lukáše (Břeclav), Barboru (Amerika) a Marii (Jakubcová, Klobouky). Všichni odchází a na dům se nastěhoval nový majitel:
* Kraus Josef, *1896, obchodní cestující, jeho žena Ludmila Odstrčilová z Horních Bojanovic, *1904, jeho bratři Kraus Tomáš, *1901, obchodní cestující, a Kraus František, *1903, také obchodní cestující. Navíc s nimi přišla Odstrčilová Kateřina, *1847, Ludmilina maminka, která záhy zemřela. Josef s Ludmilou měli: Ludmilu, *1926, Josefa, *1928, (hoteliér, České Budějovice), Ludvíka, *1930, (horník), Zdeňka, *1933, Vladimíra, *1936, Evu, *1939, (Korábová, Klobouky), a Jana, *1941.
* Žena Ludmila (z Horních Bojanovic) umírá v roce 1942, Josef se znovu žení se Zajícovou z Boleradic, s ní pak měl další dvě dítka. Peníze na opravu domku chlapci Krausovi neměli, a tak se v roce 1945 přestěhovali na prázdný dům č. 152 po Jindřichu Šťastném (židovi a jeho rodině, kteří se z terezínského koncentračního tábora nevrátili). Tomáš se v roce 1946 žení a stěhuje se do Zaječí.
* Zchátralý dům č. 21 se v roce 1945 rozebírá a mnohem později se na jeho místě tvoří zelená "Malá náves".
* Toto popisné číslo bylo v roce 1947 přiděleno Jurasovi Ladislavu, zemědělci, *1914, a Marii Šakurské, *1923. Ta však bezdětná umírá a Ladislav se znovu žení s Pavlínou a spolu mají dceru Jaroslavu, která si bere:
* Hájka Ladislava z Březí. Spolu mají Marcela (Podivín) a Radka (Horní Bojanovice). Ladislav se rozvádí a Pavlína odchází. Ladislav na domě zůstává. Opravuje šicí stroje. Dosud.

22
* Mrázek František z Kašnice, jméno ženy zatím není známo, měli Františku, *1850, (Dohnálková), Josefa, *1853, Františka, *?, Annu, *1859, (Hájková), a Marii, *1865.
* Jan Dohnálek, *1843, z Bořetic si bere prvorozenou Františku, *1850. Ještě se na domku objevuje jméno Bohumila Hulatová, *1875, vdova po Matouši Miklíkovi. Dům kupuje:
* Miklík Jaroslav, *1903, Miklíková Božena, *1906, (Homoláčová, Židlochovice), Miklíková Bohumila, *1908, (Čermáková). Na domek se přižení:
* Čermák Karel, *1901, z Krumvíře, bere si Bohumilu Miklíkovou, *1908. Karel je dobrovolný hasič tělem i duší a dobrý "koňák". Spolu mají: Marii, Boženku, obě však záhy umírají, a syna Jaroslava, *1928.
* Čermák Jaroslav, *1928, se žení s Pazandákovou Jarmilou, *1931, spolu mají dceru Jarmilu, ta se provdala za Vrtala. Majitelkou je nyní:
* Vrtalová Jaroslava, Mgr., dcera. Dosud. Malá náves.

23
* Žemlička František (Rabousič, Vysoké Mýto, Čechy), jeho žena Rackosová. Spolu mají Kateřinu, *1864, (Pazandáková), Josefa, *1866, a Jana, *1875. Přichází:
* Pazandák František, *1863, (Klenovice, Tábor, Čechy), a s Kateřinou Žemličkovou mají: Josefku, *1894, (Konečná, Morkůvky), Marii, *1897, (Prčíková), a Františku, *1900. Na domek se přižení:
* Prčík Matěj, *1903, a Marie, *1897, (Žemličková), děti: František, *1928, Jaroslav, *1930, a Jarmila, *?. Nyní se domek užívá jako chalupa. Malá náves.

24
* Matula Josef, *1860, Veronika Hutáková, *1860, z Klobouk, bezdětní, po jejich smrti přichází nový majitel:
* Hrabec Jan, *1903, a Františka Páleníková, *1903. Spolu mají Jaroslava, *1928, a Josefa, *1929, malíře pokojů. Na tomto čísle se také objevuje jméno:
* Krůza Jan, krejčí, a Anna, se synem jsou zde jen po dobu druhé světové války. V roce 1946 přesídlili do Kurdějova. Dále se nastěhoval:
* Mrázek Rudolf, *1914, pánský krejčí, a Marie Souchopová, *1919. Jejich děti: Rudolf, *1940, Pavel, *1946, a Blahoslav, *1947. Dům stál pod zvonicí, nyní garáž Milana Buly, později byl zbořen a popisné číslo přiděleno Františku Danajovi a Jaroslavě Hájkové (Mrštník).
* Jejich děti Milan (Vysoké Mýto), Libor (Morkůvky), Jaromír (Hulín) a Josef (Morkůvky).

25
* Malinka Jan, *1847, a Josefka Krauzová, ta však záhy umírá, Malinka dům opouští a přichází nový majitel:
* Jelínek Josef z Přibic a za manželku pojímá Rosalii Krauzovou, *1883. Spolu měli Marii, *1904, Františku, *1905, (Bravencová), a Karla, *1910. Jelínek jako vyučený kolář odchází do Ameriky. Z Terezína přichází zájemce o Františku, hned si ji bere:
* Bravenec Josef, *1902. Spolu měli syna Josefa, *1927. Nemocná Františka však bohužel brzy umírá. Otec Josef si bere její sestru Marii a s ní má dceru Milušku, *1940. Marie však také umírá a otec Josef hledá štěstí v Perné u Mikulova. Opuštěný domek kupuje:
* Procházka Pavel s Renatou (Křížová) z Klobouk, spolu mají Tomáše, Petra a Pavla. Na opraveném domku dosud.

26
* Kostík Josef a Anna Ryšavá, data narození nejsou známa. Spolu měli Annu, Josefa a Barboru, která se provdala do Násedlovic.
* Dobeš Josef, *1884, je nový majitel s Marií Petrovou. Spolu mají Josefa *1912, (lesník, západní Čechy), Ludvíka, *1914, (známý mimořádně nadaný akademický malíř), Františka, *1918, (ochotnický divadelní režisér, sokol tělem i duší a dobrý člověk), a Vojtěcha, *1923. Dobeš se rozvádí a Marie si bere Střešinku. Na tomto čísle je také:
* Petrová Marie, *1862, Kroupova žena, která v roce 1948 zemřela. Potom:
* Kroupa František, *1897, který se vrátil z Argentiny.
* Jindřich Josef z Brna, nyní opravený dům užívá jako chalupu.

27
* Herben Vavřinec, oblíbený muzikant a zpěvák, a Alžběta, rodiče pozdějšího spisovatele a novináře Dr. Jana Herbena, dům prodali a odstěhovali se do vedlejších Brumovic. Dům koupil:
* Petráš Jan a Jana Lexová, zemědělci, měli spolu Vavřína (Dambořice), Václava (Velké Hostěrádky), Hynka (dvůr Velké Pavlovice) a Jana (zahradník, Cahnov). Všichni odchází, dům kupuje:
* Čermák Daniel (Horní Uhry, Holíč), bere si Marii Krhánkovou a spolu mají Jana, *1872.
* Čermák Jan, *1872, zůstává na domě a bere si za manželku Marii Novotnou z Kašnice. Spolu pak měli Annu *1897, (Hodonín), Růženu, *1902. Opět všichni odchází a hlásí se nový majitel:
* Skřivánek Josef, *1867, a Františka Kinclová, *1876, bezdětní, a po nich je tu znovu nový majitel:
* Fanta František, *1900, z č. 94, absolvent Hospodářské školy v Kloboukách, s Ludmilou Skřivánkovou, *1903, z č. 13. Mají děti:
* Josefa, *1929, poctivý pracovitý zemědělec, a ten se žení s Bronislavou Kulíškovou, *1931. Mají spolu: Josefa (Ledeč), Bronislava (Brno) a Lýdii (Peterková, č. 40).
* Bronislava (Kulíšková) je na domečku dosud.

28
* Z tohoto čísla byl již v roce 1779! vypovězen pro náboženské přesvědčení (protestant) Jan Pospíšil. Později přišel nový majitel:
* Vodák Markus a Regina. Markus zemřel v Lovčičkách v roce 1924.
* Kroupa František, *1897, (kolář, Velké Hostěrádky). Později byl v Argentině, avšak vrátil se, jeho žena Františka Petrová, *1895. Na tomto domě byla zřízena druhá pekárna v obci a pekařství zde provozoval:
* Laštůvka Jaroslav, *1907, a Marie Káňová. Spolu měli dceru Milušku, a ta se provdala za Ludvíka Veselého z Brumovic. Jako chalupu ji nyní využívá:
* ing. arch. Tihelka Zdeněk. Dosud.

29
* Dýštěnský Josef z Němčiček a Anna Matějčková z Morkůvek. Jejich děti: Anna (Mašková), Marie (Brumovice), Josef a Františka (Hortvíková).
* Hortvík František z Dambořic s Františkou spolu mají Annu (Drnovská) a Marii.
* Drnovský Jan, *1875, a Anna Hortvíková, jejich děti: Anna, *1900, Jan, *1903, Josef, *1908, Růžena, *1910. Tito přešli do Břeclavi, a František, *1912. Dům kupuje nový majitel:
* Ráček Josef, *1872, a Anna Gálová, *1876. (Josef Ráček padl na italském bojišti v roce 1916.) Měli tyto děti: Marii, *1901, (Páleníková, č. 37), Annu, *1907, (Ostřižková, Boleradice), a Josefa, *1909, (č. 219). Pozdější stavbyvedoucí meliorací a na počátku protektorátu ve svých třiceti letech nabídl obecnímu zastupitelstvu, že na obecním pozemku Zápovědě vybuduje na své náklady rybník. Podmínkou bylo, že by deset let výlov prováděl ve svůj prospěch. Po pečlivém uvažování vážené obecní zastupitelstvo jeho návrh odmítlo.
* Také však provedl hloupost, když později jako člen stavební komise zrušil asanační rozhodnutí na dům č. 96. Byl také zapálený lidový myslivec a výborný vinař.
* Páleník Josef, *1899, přiženěn z č. 1 a odchází na č. 37. Nyní je vlastníkem:
* Oudová Barbora, domek se nevyužívá a chátrá. Dědina.

30
* Páleník Matouš, krejčí, a Kateřina Hrabcová a jejich děti: Marie, Anna, *1867, (Vymazalová, č. 120), Františka, *1870, (Zikmundová, č. 136), a František (Brumovice).
* Malinka Josef a prvorozená Marie Páleníková uzavírají manželství, zůstávají na domku a spolu měli jednu dceru Františku, která se provdala za:
* Laigota Františka z Klobouk, finanční úředník, a spolu měli Františka, *1901, a Ludvíka, *1904. Marie bohužel umírá a Laigot dům opouští a odchází. Dům koupil:
* Sirný Josef, *1802, přichází s Františkou Sládčíkovou, *1885, spolu mají Marii, *1905, (Terezín), Barboru, *1907, (Pazandáková, č. 155), a Františku, *1918, tuto si bere a na dům přichází:
* Ravas Jan, klempíř, člověčí člověk, pracovitý, upřímný a s dobrým srdcem. Jeden z mnoha, kteří by neměli umírat. Spolu mají jednu dceru Martu, *1945, (Partyková), dnes je na domě cukrářství.

( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama