Emigranti (4)

29. ledna 2014 v 18:28 | já

EMIGRANTI

Josef Babáček
(4.část).
64
* Kincl František, *1871, a Marie Lexová, *1871. Protože Kinclů bylo v obci několik, tito měli přízvisko "černí". Spolu měli Marii, *1891, (Totůšková), Františka, *1899, (zemřel v Praze v roce 1921), Františku, *1901, (Bulová, Brumovice), a Josefa, (student v Praze, pozdější manžel dcery továrníka Vychterleho - mlátičky). Na prázdný dům přichází:
* Damborský Zdeněk, *1927, z Kobylí, a Soňa Bulová, *1927, z Brumovic. Spolu mají Tomáše, Ing., (Modřice), Pavla, *1956, (fotograf, Klobouky), a Radka (Hustopeče).
* Damborský Pavel, *1956, dům využívá jako chalupu. Dosud. Dědina.

65
* Dobeš Tomáš, *1820, a Terezie Dobříská z Miroslavi, spolu měli děti: Adolfa, *1849, Kristýnu, *?, (učitelka, Vlčková, zemřela roku 1923), Annu, *?, (Dýštěnská, č. 3), a Emanuela, *1862, (č. 65), jako poslední z narozených zůstává na domě a přivádí si:
* Dobeš Emanuel, *1862, Kateřinu Rožnovskou, *1862, z Klobouk, a spolu mají 8 dětí: Emanuela, *1879, Annu (Kašnice), Ludvíka, *1883, (č. 5), Josefa, *1884, (č. 26), Kristýnu (Žalkovská, Kobylí), Františka, *1891, (č. 75), Miladu (Pacasová, Klobouky), Tomáše, *1894, který byl za okupace dobrým starostou obce.
* Dobeš Tomáš, *1894, se oženil s Františkou Malinkovou, *1895, a spolu měli Jaroslavu, *1920, a Blaženu, *1924, která umírá svobodná ve svých 22 letech na souchotiny. Na domek se žení:
* Hájek Josef, *1915, s Jaroslavou Dobešovou, *1920, a zůstávají na domě, mají Jarmilu, *1941, (č. 24), Josefa, *1946, (Havlíčkův Brod), Milana, *1949, (Vyškov), a Františka. Tento nejmladší:
* Hájek František zůstává na domě a bere si Jiřinu Klementovou z Brumovic, se kterou má Jiřího a Janu. František však bohužel mladý tragicky zahynul a Jiřina se i s dětmi stěhuje na dům č. 212. Novým majitelem se stává:
* Dunaj Libor (syn Jarmily Hájkové-Dunajové) a s Pavlou Vrábelovou z Brumovic mají Ondřeje a Kláru (Brumovice), po rozvodu Pavla odchází, Libor-hrdina zůstává a dům opravuje.

66
* Miklík František a Kateřina Skřivánková spolu měli: Matouše. Ten zůstává na domě a přivádí si z Kobylí Bohumilu Vykydalovou. Spolu mají: Františka, Marii (Vejvančická, Němčičky), Jaroslava, Boženu (Homoláčová, Židlochovice) a Bohumilu (Čermáková). Matouš se však při žních v bouřce na Širokých schoval před deštěm do pšeničného mandelu, zasažen bleskem byl omráčen a popálen umírá. Vdova Bohumila si bere Hulatu z Němčiček, bohužel po nevydařeném manželství odchází a kupuje dům od Dohnálků, č. 22.
* Miklík František, prvorozený, a Bendová z Němčiček, spolu měli tři dcery: Marii (Miklíková, Brumovice), Oldřišku (Horáková, Boleradice) a Bronislavu, *1924, (Šefčíková). Na tomto domě bydleli i rodiče od manželky Benda Jan, *1865, a Marie, *1866, oba z Němčiček.
* Šefčík Ludvík, *1920, úředník, hudebník, divadelní režisér, herec a vzdělaný člověk z Krumvíře, si bere Bronislavu, *1924. Spolu mají Oldřicha, *1945, Bronislavu, *1949, a Mojmíra, *1955, (Krumvíř). Na dům se žení:
* Jakubčík Antonín, *1948, a s Bronislavou, *1949, zůstávají na domě. Spolu mají Erika, *1975, a Aleše, *1978. Dosud.

67
* Frolich Pavel, *?, žena neznámá, měli Václava, *?, a Annu, *?. Tu si bere:
* Vrbas Tomáš, *1854, a spolu mají Tomáše, *1880. Dům prodávají a odchází do Břeclavi. Dům kupuje:
* Loziáš Josef s Josefkou Krauzovou a zakládají rodinu. Jejich děti: Josef, *?, (Amerika), Anna, *1890, (Peřinová, č. 187), a Františka, *1893, (Babáčková), která zůstává a na domek se přiženil:
* Babáček Rudolf, *1892, byl to výborný hudebník - B klarinetista a dobrý člověk. Tito spolu mají: Blaženu, *1920, (Páleníková, č. 35, Kavková), a Josefa, *1922, dobrý učitel a houslista, (Třebíč). Dům je pak v nabídce a novým majitelem se stává:
* Baturný Jindřich, Ing., s manželkou, Mgr. Dosud.

68
* Gála Václav, *?, a Eva Bajáková, *?. Jejich děti: Eva, *1866, (Bílková), František, *1868, Václav, *1870, (Brumovice), Jan, *1873, (Poštorná), a Anna, *1876. Tuto poslední Gálovou si bere a na dům se žení:
* Ráček Josef z Klobouk a spolu mají Marii, *1901, Annu, *1907, a Josefa, *1909. Dům se prodává a přichází:
* Straka František, *1888, a Marie Páleníková, *1891, a spolu mají Františka, *1912, (četnický strážmistr), Marii, *1919, a Růženu, *1916. Tu si bere:
* Vlček Ludvík, *1913, spolu mají Růženu, *1937, (PhDr., vzdělaná a moudrá žena), a stěhují se jinam. Na dům přichází:
* Strnad Pavel s manželkou. Dosud.

69
* Vymazal Cyril, *?, a Eleonora Škrlová, *?, jejich děti: Barbora, *?, (Rychlíková), Josef, *?, Šimon, *1866, (č. 120), Cyril, *1869, (č. 75), František, *1885, (č. 85), Františka, *?. Tuto dceru si bere a na dům se žení:
* Skrejval z Boleradic. Ti poměrně brzy dům prodávají a odchází do Břeclavi. Domek kupuje nový majitel:
* Ráček Václav, *1858, s Evou Bednaříkovou, *1859, již s nemanželským synem Josefem, *1880, (Šitbořice). Spolu pak mají: Kateřinu, *1882, (Krhánková), Marii, (Amerika), Václava, *1889, (č. 192), Karla, *1894, (č. 191), Rosalii, *1891. Na dům přichází nový majitel:
* Matula Stanislav, *1912, zemědělec z Klobouk, a Marie Straková, *1916. Spolu mají Jarmilu, *1927, a Stanislava, *1939. Přichází nový majitel:
* Sovka s rodinou, vykupoval dobytek. Po roce 1946 se stěhuje do Trhových Svin, Jižní Čechy. Přišel nový majitel:
* Kozel Milan a jeho žena Anna. Spolu mají: Marii, Annu a Viléma.
* Kozlová Anna je majitelkou dosud. U Jezírka.

70
* Původně zde bývala obecní pastouška (byt pro pastýře), později přestavěno na obytné stavení. To bylo vyměněno obcí s Antonínem Jurásem za č. 19, vedle č. 18 k rozšíření obecního hostince, tj. tehdejší stodola a chlévy. První zde bydlel:
* Karel Úda, *?, a Bulová Františka z Brumovic. Pak:
* Ryšavý Jan, *1878, a Josefka Údová, *1886, měli Františku, *1903, a Ferdinanda Ludvíka, *1906, (č. 185). Na domek se žení:
* Klement Josef, *1903, rolník, a prvorozená Františka Ryšavá, *1903, (č. 33), spolu mají syna Josefa, *1926, a stěhují se na č. 33. Na toto popisné číslo přichází nový majitel:
* Báchora Josef, domkář, *1898, a Josefka Krejsová, *1901, z Brumovic. Spolu mají Zdenku, *1924, a Boženu, *1926, (Praha). Na dům se žení:
* Sadílek Antonín, *?, z Němčiček, se Zdenkou, mají Janu, *1956, (Brno), a Danu. Nejmladší zůstává na domečku a za ní přichází:
* Pučálka František, z Dambořic, chlapec dobrého srdíčka, s Danou pak mají Martina a Lenku. Na opraveném domečku bydlí dosud. Na Pláckách.

71
* Vorel a Josefka, spolu mají dceru Josefku a tu si bere:
* Kadlec Josef, *1850, a tito spolu pak mají 7 dětí: Josefa, *1875, (Brumovice), Františka, *1881, (č. 14), Šimona, *1883, (Brumovice), Marii, *1885, (Škrlová, č. 18), Jana, *1891, (Kobylí), Veroniku, *1893, (Šťavíková, č. 71), a Josefku, *1897. Za předposlední Veronikou, *1893, přichází přespolní chlapec:
* Šťavík Petr z Kobylí a zůstávají na domku. Po bezdětném manželství Veronika umírá a Petr z domu odchází. Na prázdný domek přichází:
* Kadlec Jan, *1891, který se vrací zpátky z Kobylí na rodný dům a bere si Františku Jurásovou, *1896, a spolu mají: Františka, *1920, a Josefa, *1922. Františka Jurásová však umírá a Jan se znovu žení s Antonií Rajtrovou, *1908, z Boleradic, která už měla dceru Boženu, *1930. Spolu pak mají: Jana, *1940, Antonína, *1942, Františka, *1947, a Jarmilu, *1948. Poslední Jarmila zůstává na domku a bere si:
* Fefko Rudolf, *?, (Oščadnica, Slovensko). Spolu mají Antonii (Znojmo), Radmilu a Eduarda (Krumvíř). Radmila si bere:
* Vodáka Ladislava z Brumovic, spolu mají Ladislava a zůstávají na domě.

72
* Miklík Matěj a Josefka Straková, rozená Vítková, *?, už přišla na dům i s dítky: Straka Antonín (Lanžhot) a Straka František, *1859, (č. 72).
* Straka František, *1859, zůstává na domě a bere si Františku Kinclovou, *1871. Ti pak spolu mají: Františka, *1888, (č. 68), Annu, *1894, (č. 191), Josefa, *1891, Jakuba, *1896, (č. 169), Františku, *1904, (Ráčková), a Ludvíka, *1911, (Praha, moudrý a vzdělaný učitel a protestantský kazatel). Od roku 1951 zde bydlel chvíli rovněž:
* Vlasák František, *1920, s Julií Burešovou, *1919, a děti: Zdenka, Miloš a Milada. Na penzi do obce se vrátil z Prahy:
* Straka Ludvík, *1911, (protestantský kazatel), a jeho syn Pavel i s Michaelou Šebkovou (z Brumovic), mají syna Jakuba. Dosud. U Jezírka.

73
* Filásek Josef a Marie Kroupová z Dambořic spolu měli Evu, *1880, (Hovězáková, č. 44), a Antonii, která však zemřela. Domek opouštějí a přichází nový majitel:
* Zábranský Josef, *1868, s Kateřinou Bendovou z Němčiček, bezdětní z domu odcházejí a toto popisné číslo je přiděleno k č. 163:
* Strakovi Ferdinandu, *1893, a Anastázii Adamcové, *1894, ti zakládají rodinu: Josef, *1914, (dragoun, voják základní služby, ženatý, Boleradice), Marie, *1916, (Matulová, Klobouky), Růžena, *1921, (Burešová, Starovice), a Anna, *1926, (Veselá, Hovorany).
* Poznámka autora: Na tomto čísle žil v roce 1779 protestantský kazatel, Tomáš Frolich, který byl vrchností stále pronásledován. Nejvíce se zdržoval a kázal v Kobylí, kde si i zakoupil domek a pozemky. Z této obce byl však pět dní po vydání tolerančního patentu 18. 10. 1781 vykázán ještě s dalšími devíti rodinami, "… kteří ve víře podezřelí jsouce až dosaváde svůj blud soukromně drželi, nyní ale se za reformátory vyznali, schůzky veřejně drželi, víc jiných ve víře kazili a sváděli, z té příčiny, poněvadž jsme chtěli v tom prostředek učinit a od zkažení jiných ještě dobrých křesťanův zachovati, tehdy jak jsme se v celé obci uradili, tak jsme toho největšího svoditele Tomáše Frolicha z naší obce do jeho vlasti, totiž do Morkůvek, propustili a vykázali. Atd... 18. Oktobris 1781 Jiřík Jindra purgmistr. Obecní razítko."
* Dům byl zbourán, stával nad domem č. 138.

74
* Mrázek František, *?, a Rozina Rožnovská z Kobylí, domek prodávají:
* Novotnému Josefu, *1865, a Anně Klementové, *1863. Jejich děti: František, *1886, Růžena, *1893, (Klementová, Velké Pavlovice), Josef, *1895, (železniční zřízenec, Břeclav), a Františka, *1897. Tato poslední zůstává na domě a bere si:
* Matulu Tomáše, *1898. Spolu mají Miroslavu, *1924, a Zdenku, *1930, (Hovorany). Tomáš v roce 1936 umírá a přichází:
* Souchop Václav, *1880, druhé manželství je však bezdětné. Domek pak koupil:
* Kozák Stanislav z Brna a Šimandl Jaroslav z Tišnova. Užívají jej jako chalupu dosud.

75
* Vymazal Cyril, *1869, a Marie Bulová, *1869, z Brumovic. Měli dceru Marii, která se vdala do Kobylí (Varmužová). Tento domeček je rozdělen a č. 174 obývá Marie Vymazalová. Na původní číslo přichází v roce 1917 ruský zajatec, který byl armádou přidělen na polní práce.
* Šakurský Štěpán, *1890, válečný zajatec z Poznaňské gubernie, bere si Františku Dobešovou i se synem Emilem, *1916, (Praha), spolu měli Adolfa, *1922, a Marii, *1923, (Jurasová). Dům později kupuje a opravuje:
* Vágner Jiří a Miloslava Pilátová, Klobouky. Spolu pak mají Lenku a Janu. Domek se opět prodává skoro výměnným způsobem - bytovkový byt - domek. Přichází:
* Malinka Luděk a Jitka, jejich děti: Lucie, Ondřej a Jana. Domek se využívá jako chalupa. Dosud.

76
* Peřina Josef, *1852, a Marie Dýštěnská, *1855. Spolu měli Eleonoru, *?, (Amerika), Josefa, *1881, a Františka, *1884.
* Peřina Josef, *1881, zůstává na domečku a bere si Ravasovou Kateřinu, *1885. Přízvisko měl "malý Peřina", spolu pak měli: Josefa, *1907, a Františka, *1911, (Olomouc, pilot Francie a RAF Anglie, viz jeho historii).
* Peřina Josef, *1907, zůstává na domečku, bere si Františku Bulovou a spolu mají jednu dceru Irenu, *1936, (č. 60).
* Dům je zbourán, což je škoda, neboť tam měla být letcova Síň slávy. Staví se nový.

77
* Klement Jakub, *1832, a Josefka Michálková z Kašnice. Spolu měli Františku, *1864, (Špidlová), Jakuba, *1866, a Josefa, *1871.
* Klement Josef, *1871, zůstává na domku a bere si Marii Mrázovou, *1874, z Hostěrádek. Spolu pak mají Josefa, *1906, (šikovný strojní zámečník, Klobouky), a Jakuba, *1909, (holubář, č. 130). Jako chalupu ji teď užívá:
* Šudák Stanislav a Čikl Martin z Brna. Dosud.

78
* Souchop Jan, *?, a Hryzelková Magdalena, *?. Měli 6 dětí: Kateřinu (Palečková, Holíč), Jana, *1877, (č. 142), Václava, *1880, (č. 116), Josefa, *1885, (č. 93), Františka, *1891, (č. 3), a Viléma, *1894, (č. 103). Dům se prodává a přichází:
* Havlín Hynek, *1879, a Marie Kučí, *1883, z Brumovic. Spolu měli: Marii, *1908, a Františku, *1916, (Kučí, Brumovice). Marie, *1908, zůstává, a přichází:
* Harcuba Ladislav, *1903 z Násedlovic. Byl pozdějším tajemníkem OÚ. Nejvíce se zasloužil o výstavbu sokolovny v roce 1925 a také se stavbě nejvíce věnoval. Za jeho úřadování na obci se změnil způsob pohřbívání do geometrických řad. S Marií měli jednoho syna Mirka (Hanušovice). V roce 1946 celá rodina odchází do Březí. Domek kupuje na krátkou dobu:
* Krejčiřík Tomáš, *1922, a Marie Pazandáková, *1926, a pak:
* Hrabec Josef s Marií Vykydalovou z Brumovic, ti spolu mají jednoho syna Vladimíra a ten se žení do Brumovic. Na domečku žije sama Marie dosud.
79
* Bednařík František, *?, jméno jeho ženy není známo, spolu měli Františka, ten však odešel do Hostěrádek, a Františku, *1856, kterou si vzal Lexa Jakub, a ti spolu měli Ludvíka, *1898, (č. 177). Dům potom koupil:
* Hájek František, *1886, a Barbora Kulíšková, *1888, spolu měli Františka, *1910, (č. 107), a Josefa, *1915.
* Hájek Josef, *1915, se oženil s Jaroslavou Dobešovou, *1920, (č. 65), a zůstal na domku. Spolu měli Jaroslavu, *1941, Josefa, *1946, a Milana, *1949.
* Hájek Milan, Ing., užívá tento domeček jako chalupu dosud.

80
* Šedivý Josef, *?, a Františka Matějčková už se synem Josefem, *1873, (Bořetice), spolu měli: Františku, *?, (Hortvíková, Páleníková), Petronilu, *1885, (Špicová), Františka, *1891, (č. 100), Josefku, *1883, (Burešová-Lutonská, č. 159), a Vlastu (Ryšavá). Petronila se vdává za:
* Jindřicha Špice (Spitz), *1882, (židovského původu), manželství je však bezdětné. Na domě nyní žije:
* Bureš Jiří, svobodný.

81
* Kincl Václav, *?, a Kateřina Rozbořilová, *1854, (Vrchní konec). Spolu měli Františka, *?, (Amerika), Marii, *?, (Šemorová, č. 127, sousedé ji nazývali Šmukařka), Václava, *?, (Amerika), Jaroslava, *1890, (Amerika), Julii (Amerika) a Ferdinanda, *1894, (Amerika), pracoval tam v zemědělství. Na památku si přivezl kombinovaný rýč - spojené dva rýče proti sobě, ale vrátil se.
* Kincl Ferdinand, *1894, zůstal na domku s Boženou Felnerovou, *1895, z Jevíčka. Tato paní jediná v obci nechodila v té době v sukních. Jinak byla tichá a příjemná. S Ferdinandem měli Milušku, *1923, (Hlavičková, Brumovice), a Miloše, *1924.
* Kincl Miloš zůstává na domku a bere si Boženu Hájkovou, *1926, (Emilová), a spolu mají Milana, *1953, a Ladu. Za Ladou přichází:
* Michna Martin z Brumovic a osvojují syna Romana snědé pleti. Dosud.

82
* Babáček Alexandr, *?, a Kateřina Svobodová, *?, měli 5 dětí: Josef, *1864, (Velké Hostěrádky), Terezie, *?, (Mastná), Kateřina, *1868, (č. 100), Anna, *?, (Bohumilice, Hájková, Dýštěnská, Pilátová), a Ludmila, *1903. Za touto poslední přišel:
* Vrzal František, *1903, z Brumovic, a Ludmila, *1903. Spolu mají Miroslava, *1926, (Kašnice), a Františka, *1928, (Vyškov, voják - důstojník, tankista). Dům kupuje:
* Zapletal Jan a Bohumila. Děti: Zbyněk a Marek. Dosud.

83
* Svoboda Václav, *?, a Marie Petrášová, *?. Děti: Františka, *1873, (Vlasáková, č. 98), František, *1876, Eleonora, *1879, (Kulíšková, č. 103), a Anna, *1883, a tu si bere:
* Malinka Josef, *1880, pozdější úspěšný starosta obce. Jejich děti: Marie, *1883, (Krhánková, č. 208). Dům se prodává a přichází nový majitel:
* Petráš František, *1908, a Marie Jurásová, *1906, (č. 178). Ti mají jednoho syna Františka, *1931.
* Petráš Václav, *1915, bystrý předseda JZD Morkůvky a později i v Kloboukách, bohužel tragicky zahynul, a Zikmundová Františka, *1919, dům generálně opravují a zakládají rodinu: Jaroslava, *1941, a Stanislav, *1944. Syn:
* Petráš Stanislav, *1944, se žení s Hanou a mají: Roberta, Michala a Hynka.
* Hana, učitelka na penzi, je na opraveném domečku dosud.

84
* Sirný Jan, *?, a Anna Krhánková, *?, jejich tři děti: Jan, Marie a Amálie, dům prodávají a všichni odchází do Ameriky. Domek koupil:
* Petráš Josef, *1883, pilný čtenář obecní knihovny, s Františkou Havlovou, *1883, spolu měli 6 dětí: Františku, *1907, (Majtnerová, č. 57), Josefa, *1910, (tragicky zahynul, spadl z nákladního auta v roce 1939), Marii (Tábor, Čechy), Jaroslava, *1920, Miroslava, *1922, (vzal si Bulovou, Popice), a Bohuslava, *1924, (Boleradice). Miroslav a Bohuslav se zúčastnili od 20. dubna 1945 stavby náhradního mostu v Ivani, zničeného německými ženisty, přes řeku Jihlavku a pak také železničního mostu Hustopeče - Strachotín, kde byl Miroslav zraněn. Dům zbourán. U Jezírka.

85
* Zálešák František, *?, Volná, *?, děti: Anna, *?, (Jakubcová, Velké Pavlovice), Barbora, *?, (Viktorínová, Bořetice), a Terezie, *1858. Ta se vdává nejdříve za:
* Vymazala Františka, žel Terezie záhy umírá. Vymazal si tedy bere Marii Horňákovou z Klobouk. Spolu mají Františka, *1930. Dům prodávají, přichází nový majitel:
* Franta František, *1889, a Marie Páleníková, oba z Brumovic. Spolu mají jednu dceru Jenofu, *1919. Ta se vdává za místního zemědělce:
* Gálu Františka, *1909, a spolu mají Marii, *1937, a Ludmilu, *?, (Vrchlabí), manželství se rozpadá a dům kupuje opět nový majitel:
* Bravenec Josef, *1927, dobrý technik, opravář černobílých televizorů a radiomechanik. S Libuší Hájkovou, *1929, mají spolu tyto děti: Vladimíra, *1952, Milana, *1956, (č. 220), a Janu (Šitbořice). Dosud.
86
* Srstka Václav, *1820, a Viktorie Pacasová z Velkých Hostěrádek, mají syna Václava, *1855, který přesídlil na č. 63, a proto dům prodává. Kupcem je:
* Páleník Tomáš, *1852, a Barbora Petrášová, *1848. Spolu pak mají tyto děti: Josefa, *1876, Jana, *1881, (č. 31), a Františka, *1884, ten však odchází do Ameriky.
* Páleník Josef, *1876, jako nejstarší zůstává na domě a s Marií Kinclovou, *1882, mají 6 dětí: Josefa, *1900, Františka, *1900, (č. 216), Jindřicha, *1906, (Diváky), Jaroslava, *1909, (č. 202), Ludvíka, *1912, a Marii, *1919, (Krumvíř). Nyní zde bydlí:
* Maršálek Ludvík a Lýdie Páleníková a jejich děti: Lýdie (Hustopeče), Jarmila (Břeclav), Helena (Hustopeče) a Bronislav (Ostrava). Dosud.

87
* Kincl Josef, *?, a Františka Dobešová, *?, a jejich děti: František, Josef, Jakub, Jaroslav a Anna, společně odešli do Ameriky a dům prodali:
* Bulovi Františku, *1891, a Růženě Kulíškové, *1891. Tento František Bula byl také dlouholetým obecním pomocníkem. S bubínkem ve dne hlásil obecní zprávy a v noci troubil hodiny, byl to hodný člověk. Spolu měli tyto děti: Františka, *1910, (Most, Čechy), Jakuba, *1912, (č. 136), Josefa, *1914, (armádní důstojník v Hodoníně), Libuši (Klobouky), Růženu, *1921, (Petrášová, Popice), a Ludvíka, *1924. Ludvík byl v dubnu 1945 zraněn střepinou letecké bomby v obci Pratci při převážení zdravotnického materiálu pro rudoarmějce. Dům nyní slouží jako chalupa.
* Štefan Neaxian je novým majitelem. U zvonice. Dosud.

88
* Matějček Jan, *?, a Anna Šebestová, *?, z Hostěrádek a požehnaných 8 dětí: Petr, *1863, (Vídeň), Jakub, *1866, (Hodonín), Tomáš, *1868, (Vídeň), Jan, *1871, Josef, *1875, (pekař, Perná u Mikulova), Vilém, *1877, (Vídeň, XII. okr.), Františka, *?, (Vídeň), Karel, *?. Domek byl na prodej, koupil jej pan:
* Krupička Pavel, *1849, a Barbora Ryšavá, *1852. Spolu měli Františka, *?, (později byl bankovním sluhou v Hodoníně), Marii (Solničková, Kašnice) a Pavla, *1878, (č. 164). Bydlí s nimi vnučka Barbora, *1905. Tuto vnučku si bere:
* Kaňa Tomáš, *1903, z Horních Bojanovic, kam se i stěhují, stihli však mít Františka, *1927, a dům prodávají.
* Peřina Václav, *1895, je novým majitelem, s Barborou Hájkovou, *1895, spolu mají Blaženu, *1924, a Růženu, *1930. Blaženu si bere Skřivánek Jaroslav, *1924, a spolu mají Jaroslava, *1945, a Ladislava, *1946, (vzal si Ptáčkovou, Diváky).
* Skřivánek Jaroslav, *1945, syn, je na domku dosud.

89
* Navrátil Vincenc, *?, a Anna Španielová, *1835, spolu měli: Annu, *1857, (Petrášová, č. 111), Františku, (Rozbořilová), Josefa, *1866, a Marii, *1869. Tuto poslední Marii si bere:
* Pilát František, *1870, z Násedlovic, a zůstávají na domku. Spolu mají Annu, *?, (Petrášová), a Františka, *1902, který v únoru 1925 odjíždí do USA. Dům kupuje:
* Pokorný František, *1888, vesnický muzikant - bubny, s Františkou Jedličkovou, *1890, mají Františka, *1913, a Josefa, *1920. Zchátralý domek byl demolován (stál při cestě na hřbitov). Malá náves.

90
* Miklík František a neznámá žena zemřeli jako bezdětní. Domek obsadil:
* Kavka Martin, *1846, s Františkou Ráčkovou založili rodinu. Děti: Františka, *1873, (Havlínová, Velké Pavlovice), František, *1877, (č. 171), a Metoděj, *1882, (č. 134). Dům po jejich odchodu kupuje:
* Dobeš Ludvík, *1894, z Kašnice, a s Františkou Hradečnou, *1895, mají Vlastimila, *1920, (černovlasý klučina, Zlín - Baťa), a Vitězku, *1929, (také Zlín - Baťa). Dům (u dolního transformátoru) koupil:
* Slezák Ivan a Jana Zatková z Brna. Dosud.

91
* Jordánek Cyril, jeho žena, *?, měli Josefa, *?, ten se však odstěhoval do Klobouk, a Annu. V Kloboukách založil Jordánek rod. Dům po nich obsadil:
* Pilát Jakub, *1862, a Františka Kinclová, *1867. Jejich děti: František, *?, ten však odešel do USA, a Libuše, *1887, (Kulíšková, č. 180). Domek v nabídce koupil:
* Páleník Jan, *1890, a Anna Delly, *1877. Po nich zdědila domek dcera Milada, *1905, se svým manželem Josefem Hutákem, *1904.
* Souchop Jaroslav, *1921, s Libuší Kulíškovou v nájmu jen krátce a pak:
* Huták Josef, *1904, s Miladou. Po svých rodičích jejich dcera Jarmila, *1928, (Babáčková, č. 106), dostala domek a darovala jej svému synovi Jiřímu Babáčkovi, *1954, RNDr., (Brno), který jej po opravě využívá komerčně. Dosud.

92
* Zikmund Karel, *?, a Františka, *?, z Nikolčic. Spolu měli: Františka, *?, Jakuba, *1864, (Násedlovice), Karla, *1866, a Josefku, *1871. Na domek přichází:
* Petráš František, *1867, si bere Josefku, *1871, a spolu mají: Marii, *1896, (žije s Bavlnkem, č. 145), Františku, *1907, zůstala svobodná, Josefku, *1909, (Sirná, Bohumilice). Domeček byl jako jeden z posledních mohykánů pokryt dochem.
* Domek byl zbořen, stával na Vrchním konci naproti č. 133. Po zbourání bylo popisné číslo přiděleno:
* Filásek František, syn Evy Hovězákové, a Božena Filásková, děti: František a Josef.
* Filásek Josef zůstal na domě a vybudoval "voltajku" na střeše, jako první v obci, směr Brumovice, "Mrštník".

93
* Mrázková Anna, *?, a nevlastní dcera Františka, která záhy odešla do USA. Dosavadní majitelka domek prodala a odešla. Novým majitelem se stal:
* Peřina František, *1886, (v roce 1916 padl na Rusi), a Františka Kulíšková, *1886, již s nemanželskou dcerou Růženou, *1907, (Vítková). Spolu měli Františka, *1908, (Klobouky), Josefa, *1910, a Jaroslava, *1913, (Praha). Dům prodávají a přichází nový majitel:
* Souchop Josef, *1885, (v padesátých letech ne zrovna příjemný předseda Akční trojky), a z druhého manželství měl: Marii, *1920, (Mrázková, Klobouky), Oldřicha, *1920, (námezdní dělník, ale chlapec dobrého srdce, v roce 1946 s Arankou odešli do Březí), a Boženu, *1923. Nejmladší Božena zůstává na domě a bere si:
* Partyku Vlastimila, *1923, (pevný a dobrý řezník, Boleradice), a spolu mají: Vlastimila, *1946, (Luhačovice), Boženu (Ryšavá, Hustopeče) a Jarmilu, *1950, (Maixnerová, Brumovice). Nyní domek užívá jako chalupu paní:
* Jantoševičová Jiřina a Čížek Ladislav. Vrchní konec.

94
* Bula Matouš, *1840, a Růžena Škrháková, *1838, jsou na domečku a spolu měli děti: Kláru, *1871, (Luskačová, č. 165), a Annu, *1873, za ní přichází:
* Fanta Tomáš, *1872, z Brumovic, a spolu mají Františku, *1900, (č. 27), a Marii, *1910, (č. 219). Tu si vybral za ženu:
* Ráček Josef, *1909, a na tomto domku se jim narodil Josef, *1934, (Šebrov), a staví si nový dům na Zahradách. Tento domek v nabídce kupuje:
* Ravas Karel, *1907, a Josefka Stehlíková z Boleradic a zde se jim narodil poslušný syn Vladimír, *1941, (Žarošice). Generálně opravený dům užívá nyní jeho syn:
* Ravas Vladimír. Na kopci.

95
* Babáček Viktorin, *1824, a Kateřina Krhánková, *1827, spolu měli děti: Jana, *1849, (Vídeň), Josefa, *1853, (č. 105), Viktorina, *1861, (č. 95), a Václava, *1872, (č. 110-115). Tito čtyři zůstali naživu, dalších sedm jim zemřelo. Všichni se narodili v Bořeticích. Na domečku zůstává:
* Viktorin, *1861, a bere si Eleonoru Jasinkovou z Nikolčic. Spolu měli Václava, *1890, (Vídeň), Marii, *1894, Růženu, *1900, a Eleonoru, *?. Ta však už měla nemanželského syna Františka, *1908, (č. 114). Domek kupuje:
* Navrátil Martin, *1857, a Anna Petrášová-Mašková, *1857, a pak po nich:
* Malinka Josef, *1870, a Františka Bulová, *1874. Potom zde bydlel:
* Dobeš Tomáš s Františkou, později:
* Kincl Miroslav, Hájek Milan (Vyškov) a v současnosti:
* Horák Jiří staví nový dům. Na Pláckách.

96
* Skřivánek Josef, *?, a Eleonora Bulová, *?, jejich osud není dobře znám, ale dalším majitelem domku se stává:
* Vlasák Josef, *1877, a Anna Klementová z Kašnice, která brzy v bezdětném manželství umírá a Josef se znovu žení s Františkou Petrášovou, *1866, (č. 96). Spolu pak mají: Františka, *?, a Josefa, *1909. Dům v nabídce získal a přichází nový majitel:
* Straka Jakub, *1919, zemědělec, s Františkou, rozenou Šenkovou, a zde se jim narodil syn Rostislav, *1945. Strakovi dům opouští a přichází nový majitel:
* Machač Boleslav, *1914, z Němčiček, a s Růženou Hájkovou, *1921, zakládají rodinu: Věra, *1949, (č. 137), a Miloslava, *1945. Dům prodávají a přichází:
* Kincl Josef, *1924, a Marie Musilová. Spolu mají Josefa, *1951, ten staví nový dům, č. 15, a tento dům přenechává své dceři z prvního manželství (Bednářová Lenka). Na Pláckách.
( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama