Emigranti (5)

29. ledna 2014 v 18:27 | já

EMIGRANTI

Josef Babáček
(5.část).
97
* Bednařík František, *?, a Veronika Patková, *?, z Hostěrádek, mají tyto děti: Františka, *1871, (Brno), Jakuba, *1873, Josefa, *1881, Ludvíka, *1883, a Annu, *?, (Bartešková, Hostěrádky). Dům prodávají a opouští, přichází nový majitel:
* Matula František, *?, a Anna Hájková a spolu mají Františka, *?, a Jana, *1878. Matula Jan, *1878, nejmladší zůstává na domku s Marií Krhánkovou, *1882, spolu mají: Františka, *1903, (ten jako kovář odchází do Nikolčic), Marii, *1905, (Skoumalová, č. 121), Josefa (strojní zámečník) a Ludvíka, *1912. Matula Ludvík, *1912, opět jako nejmladší (dobrosrdečný to člověk) zůstává na domku s Marií Pilátovou, *1913, a spolu mají: Jaroslava, *1934, Zdenka, *1936, a Růženu, *?, (Lutonská). Na dům přichází nový majitel:
* Kališ Jaroslav, Ing., z Pohořelic (později na krátkou dobu zvolen starostou obce), a s dcerou Růženy, Dagmar, si staví nový dům na jiném místě. Spolu mají: Jaroslava, Kláru a Jakuba. Dosud.

98
* Vlasák Tomáš, *1865, a Františka Svobodová, *1873, a jejich děti: Františka, *1892, (Vlčková), a Růžena, *1899, (Bulová, č. 172). Za Františkou se přiženil:
* Vlček Josef, *1893, a spolu mají Růženu, *1919, a tu si bere sedlář z Divák:
* Soukup Vladimír, odborník v řemesle. Dlouhá léta pak pracoval v Městském divadle v Brně. A ti spolu mají: Ladislava, *1942, (Klobouky), Jaromíra, *1944, (Brumovice), a Zdeňka. Všichni dům opouští. Dům je později demolován a nyní zde stojí stanice Telecomu. V dubnu 1945 byl schován ve chlívku a na těžké zranění zemřel bezejmenný německý voják.

99
* Špidla Jan, *?, a Františka, *?, spolu měli syna Jana, *?, ten se oženil s Františkou Klementovou, *?, a Jan brzy po sňatku bezdětný umírá. Františka potom žila se Srstkou (č. 63). Oba z domku odchází a hlásí se nový majitel:
* Adamec Martin, *1860, a Cecilie Kučí, *1860, a zakládají rodinu: Anna, *1884, František, *?, (odchází do Ameriky), Barbora, *?, (Grůzová, Bořetice), Marie (Ševelová, Brumovice), Karel, *1889, (č. 176) a Josef, *1898, (č. 176). Za prvorozenou Annou, *1884, přichází nápadník:
* Pavka Jan, *1881, ze Zarazic, a Anička, *1884. Spolu mají: Annu, *1907, (Borkovany), a Jana, *1909. Anička, *1888, však po druhém porodu umírá a Pavka si bere Ludmilu, *?, a spolu mají: Františka, *1911, Marii, *1913, (Langášová, č. 122), Růženu, *1918, (Brno), Miloslava, *1927, (Brno), a Ludmilu, *1929, (Brno). Na dům přichází nová šikovná majitelka:
* Polášková Pavlína, *1901, se synem Františkem,*1926, (často ji navštěvoval Češka z Kobylí). Ti však brzy dům opět opouštějí a na chvíli zde bydlí ke konci protektorátu:
* Šedivý Josef a Milada, kteří jsou bezdětní. Domek v nabídce kupuje nový majitel:
* Škrla Josef, *1903, námezdní dělník (házel škarpy), a Marie Hovězáková, *1906. Spolu mají: Růženu (Uherské Hradiště), Josefa, *1927, (vyučený obchodní příručí, zůstal na vojně, byl důstojníkem z povolání, Brno), Marii, *1932, (Bravencová, Praha), Františka, *1933, (malíř písma). Domek nyní opravuje syn Josef, *1927.
* Škrla Josef, *1954, z Brna, užívá domek jako chalupu.

100
* Hradečný Augustin, *1867, z Boleradic, a Kateřina Babáčková, *1868, spolu měli: Františku, *1895, (č. 90), Augustina, *1896, (pokrývač), a Františka, *1901, (č. 141), všichni přesídlili jinam a na prázdný domek se stěhuje:
* Šedivý František, *1891, a Rosalie Trumpešová (pohádková babička) a již její dvě dítka: Zdenka, *1908, (tu měl její nevlastní otec František nejraději, později jako svobodná umírá), a Jan, *1909, (kriminální komisař Brno). A spolu měli: Františka, *1913, (výborný a hodný zedník), Rosalii, *1915, (Lutonská), Josefa, *1919, (hospodský v Hrušovanech), a Růženu, *1924, (Stehlíková, Hustopeče), a posledního Rudolfa, ale ten se narodil už na č. 141. Na dům se stěhuje opět nový majitel:
* Adamec František, *1901, a s Bohumilou Suchánkovou z Borkovan mají Františka, *1928, a Marii, *1931, a v roce 1946 se celá rodina stěhuje do Zaječí. Na krátkou dobu se sem stěhuje ještě:
* Vítek Alois, *1904, a Růžena Kulíšková, *1907, s dcerou Marií (Máňou), *1931. Zchátralý domek byl demolován. Vrchní konec.

101
* Bula Karel, *1845, a Marie Bečková, *1848, měli spolu 4 děti: Marii, *1869, (Vymazalová, č. 174), Františka, *1876, Josefa, *1884, (zednický mistr, padl roku 1915 na ruském bojišti), a Karla, *1890. Tento rod Bulů přišel do našich končin asi z Francie v roce 1711-1715.
* Karel, *1890, zůstává na domku a bere si Františku Vrbovskou, *1880, z Nenkovic. Spolu mají jedinou dceru Marii, *1921, a tu si bere:
* Soukup Rudolf, malíř pokojů a natěrač z Divák. Ti spolu měli Jarmilu (Praha) a Rudolfa (č. 101). Rudolf, řidič ČSAD, vdovec, dům opravil a žije zde dosud.

102
* Mastný Jiří, *?, a jeho žena Františka, která žel brzy po svatbě umírá. Jiří si bere Terezi Babáčkovou, *1866, a spolu měli Ludmilu, *1903, (č. 82), a stěhují se jinam, dům v nabídce kupuje:
* Adamec David, *1866, s Annou Kučí, *1866, spolu měli: Anastazii, *1899, (Straková, č. 163), Františku, *1901, (č. 100), a ve druhém manželství s Annou, rozenou Nejtkovou, *1884, z Klobouk, ještě syna Josefa, *1920, (ten byl mohutný a silný, ale trošku zaostalý). Na dům přichází nový majitel:
* Pilát Josef, *1869, z Násedlovic, s Annou, rozenou Dýštěnskou, *1873, která později oslepla, spolu měli Václava, *1911, (ten odešel do Násedlovic), a Marii, *1913. Za nejmladší přichází na dům:
* Matula Ludvík, *1912, a s Marií, *1913, mají Jaroslava, *1934, (Kobylí), Zdeňka, *1936, (ten krátce po své svatbě zemřel), Růženu, *1941, (Lutonská, Hrušovany), Annu, *1949, (Lupačová, č. 211), Marii (Lupačová, Hrušovany) a Věru (Sirná, Klobouky). Na opraveném domečku je nyní:
* Ondráček Marcel se Simonou, rozenou Lutonskou, dosud.

103
* Krhánek Maxmilián, *?, a Veronika, *1860, byli bezdětní, po smrti Maxmiliána se Veronika provdala za:
* Bulu Jana, *1858, a spolu měli: Hermínu, *1889, Františku, *1891, Františka, *1893, a Tomáše, *1898. Domek prodávají a stěhují se na č. 172. Domek kupuje nový a nadějný majitel:
* Kulíšek Josef, *1873, (který bohužel padl na italském bojišti roku 1917), a Eleonora Svobodová, *1879. Spolu měli: Josefa, *1898, (č. 56), Libuši, *1902, a Jakuba, *1905, (řezník, který byl zván snad po celý rok do domácností na provedení vesnické zabíjačky). Libuše, *1902, zůstává na domku a přichází nový obyvatel:
* Souchop Vilém, *1894, a spolu s Libuší, *1902, mají syna Jaroslava, *1921.
* Souchop Jaroslav, *1921, s Libuší Kulíškovou, *1925, (č. 10), v roce 1947 odchází do Hanušovic (Šumperk), za čas se však oba vrátili. Domek nyní obývá:
* Jedličková Kateřina. Dosud. Naproti škole.

104
* Hájek František, *1839, a Marie Loziášová, *1843, spolu měli 6 dětí: Josefa, *1864, (č. 47), Annu, Františka, *1871, Rosalii, (Jančová, Klobouky), Viktorina, *1877, a Františku, *14. 5. 1886. Františka zůstává na domku, za ní přichází nápadník:
* Mifka Václav, *10. 9. 1900, a Františka, *14. 5. 1886. Mifka byl bezzemek, přesto v třicátých letech zastával stranickou agrárnickou funkci. Přinejmenším na vánoční svátky dětem svých členů rozdával dárky jako šály, rukavice apod. Ti spolu měli Růženu, *1924, (Kubíčková), a Blaženu, *1926, (Herzánová, Humenné). Domeček na čas obsadil:
* Kubíček Oldřich s Růženou, *1924. Spolužití bylo bezdětné.
* Koziel Roman a Lenka Vágnerová již s Davidem, domeček spolu koupili, tady mají Daniela a Helenu. Vrchní konec.

105
* Srstka František a Františka z Brumovic spolu měli: Františku, *1854, kterou si vzal a na dům se přiženil:
* Babáček Josef, *1854, a jejich 8 dětí: Josef, *1879, (železniční zřízenec, Rohatec), František, (železničář, Brno), Ferdinand, (přešel a založil rod v Brumovicích), Eleonora, *?, Josefka, *1884, (Jurásová), Viktor, *1894, (Bratislava, pozdější hostinský v Morkůvkách), Františka (USA) a Rudolf, *1892, klarinetista (č. 67). Na dům se přiženil kovářský mistr:
* Jurás František, *1885, s Josefkou, *1884. Spolu měli Marii, *1906, (Petrášová, č. 178), Františka, *1909, (také kovář a domácí řezník), Josefa, *1911, (Krumvíř), Ladislava, *1914, a Rudolfa, (Brumovice). Domek nyní generálně opravil Petráš Libor s Janou z Lužice. Spolu mají syna Dalibora, dosud.

106
* Ráček Václav, *1858, a Eva Bednaříková, *1859, již se svým synem Josefem, *1880, (Šitbořice), spolu měli: Kateřinu, *1882, Marii, *?, (odešla do USA), Václava, *1889, Karla, *1894, a Rosalii, *1891. Dům prodávají a opouštějí. Přichází nový majitel z Brumovic:
* Jordánek Josef, *26. 2. 1872, (z italského bojiště se vrátil jako četař zdravotnické služby, s jedinou tabulkou čokolády vydržel šest dní v kavernách), s Karolínou Boháčkovou, *22. 1. 1872, spolu měli Alžbětu, *1901, (Jurásová, č. 205), a Marii, *1903, (Babáčková, č. 117). Domeček stál za domem č. 117 a je zbořen. Domovní číslo bylo přiděleno Josefu Babáčkovi, nový dům s tímto popisným číslem v roce 1957 postavil s Jarmilou Hutákovou na svém pozemku Stávání, Ve Žlebu. Je to první dům v obci, který měl WC na dešťovou vodu.
* Ledvinka Jaroslav, Ing., a Jarmila, Mgr., rozená Babáčková, na domku nyní.

107
* Hájek Jan, *?, a Veronika Trumpešová, *?, z Násedlovic. Spolu měli Marii, *1854, (Kramářová), a syna Jana, *1860. Jan zůstává na domku:
* Hájek Jan, *1860, a Josefka Hutáková z Klobouk, *1858. Mají spolu 6 dětí: Františka, *1886, (č. 9), Františku, *1887, (USA), Veroniku, *1891, (Pavlová, Dolní Heršpice), Josefa, *1892, (USA), Josefku, *1894, a Růženu, *1911, (č. 60). Podle všeho bydlel také na domku nějakou dobu:
* Vlček Josef, *1893, sám bez rodiny, a pak po jeho odchodu přišel na domek:
* Hájek František, *1910, s Oldřiškou Obornou z Vrbice, *1913. Spolu měli Františka, *1937, a Růženu, *1939. Na dům se přiženil nový majitel:
* Bednář František, z Rybníčku u Vyškova, s Růženou mají Janu (Otáhalová) a Kamila. Mrštník. Dosud.

108
* Cambala František, *1859, z Čejče, a Hermína, *?, spolu měli jedinou dceru Josefku, *1890. Za touto na vodní mlýn přišel chlapec až z daleka:
* Siegl František, *1885, z Červenky u Litovle. Spolu měli: Vilemínu, *1911, (Čejč), Františka, *1916, a Marii, *1922. Mlýn v roce 1946 vyhořel a toto číslo bylo přiděleno:
* Machač Josef, *?, z Němčiček, a Petrášová Libuška, *?. Spolu mají: Josefa (Hovorany) a Zdenku (Hustopeče).
* Toto popisné číslo měl nejdříve vodní a pak motorový mlýn na polní cestě blízko Svodnice pod vinohrady Haraský, bohužel v roce 1946 vyhořel a už jej nikdo neopravil. Byl demolován.

109
* Boháček Jan, z Moutnic, a Marie, spolu měli 9 dětí: Cecilie, *?, (Škrlová), Františka, *?, (Krumvíř), Jana, *?, (Těšany), Josef, *1860, (č. 137), Marie, *?, (velmi hezká žena, později měla nemanželského syna Josefa, který jako důstojnický čekatel padl v roce 1915 na Rusi), Františka, *1868, (Sýkorová, č. 128), Karolina, *1872, (Jordánová), Andreas, *?, a Běta, *?. Tento domek Boháček vyměnil s Tomášem Kláskem, *1860, za č. 117.
* Klásek Tomáš, *1860, zde bydlel s Barborou Rychlíkovou, rozenou Vymazalová. Byli bezdětní. Dům pak v nabídce koupil nezapomenutelný vídeňský krejčí:
* Palíšek Rudolf, *1893, z Klobouk, svobodný. Pravidelný návštěvník každého divadelního představení. Na obrodu nové ČSR v roce 1919 daroval zlatý řetízek i s kapesními hodinkami k vestě, za což dostal symbolicky řetízek železný, bez hodinek.
* Šedivý František s Rozálií domek opravili, byli však bezdětní. Po jejich odchodu přišel:
* Dvořáček Lubomír a spolu s Miroslavou Ovesnou, rozenou Vlasákovou, mají děti: Michaelu, Moniku a Romana (Brno). Dosud.

110
* Rychlík František a Barbora, *?, spolu měli: Františka (č. 117) a Barboru. Tuto si vzal:
* Langer Bernard, z Borkovan, zde se jim narodily dvě děti: Bernard a Josef. Langerova rodina domek prodala:
* Babáčkovi Václavovi, *1872, a odstěhovali se do Břeclavi. Václav Babáček tento dům v roce 1926 prodal Valentýnu Slanému. Toto popisné číslo bylo zrušeno a zůstalo jen číslo 115. Nové bylo přiděleno v roce 1936.
* Ještě zde bydlel Hryzelka Jan, *1893, s Eleonorou Hegerovou, z Němčiček, která měla už syna Rudu, *1912, a Marii, *1913. Po jejich odchodu zde ještě bydlel Ryšavý Jaromír s Ivou Lajgotovou z Krumvíře a jejich dcera Ema, ta je jeho majitelkou. Domeček stojí směrem ke Kobylí.

111
* Petráš Hynek, *1850, a Helena Navrátilová, *1857, jejich 6 dětí: Tomáš, *1876, (odešel do USA), Václav, *1878, (č. 178), František, *1890, (USA), Anna, *1891, (Trumpešová, Násedlovice), Marie, *1893, (Kratochvílová, Násedlovice), a Josef, *1895. Ten poslední zůstal na domečku.
* Petráš Josef, *1895, a Marie Rozbořilová spolu měli Marii, *1919, a Libuši, *1921, domek prodali a přestěhovali se na č. 195, dům potom v nabídce koupil:
* Páleník Josef, *1893, (válečný invalida, ve válce přišel k průstřelu levé tváře, pozdější trafikant), s Marií Malou, z Karlína, *1897, ta když byla nahněvaná, tak na Kopečku hodně nahlas křičela "světe zasratý", jinak to byla dobrá žena. Spolu měli: Věru, *1922, (Kavková), a Josefa, *1924, (hospodský a pozdější důstojník, vyšetřovatel SNB v Břeclavi). S nimi na domku bydlel výměnkář děda J. Páleník, *1859, a Barbora Zigmundová, *1859.
* Malinka Josef, *1880, a Anna Svobodová byli poslední obyvatelé tohoto domečku. Dům byl zbourán, při schodech na hřbitov.

112
* Vlasák František, *?, a Josefka, *?, spolu měli Františka, *1861, a Václava, *1863.
* Vlasák Václav, *1863, zůstává na domečku a přivádí si Marii Petrášovou, *1859, s nemanželským synem Josefem, *1883, (č. 84), a spolu mají Františka, *1892.
* Vlasák František, *1892, zůstává na domku a s Barborou, *1895, spolu mají: Františka, *1922, Miroslava, *1925, Františku, *1927, Josefa, *1931, a Ludvíka, *1934. Všichni se však stěhují na dům č. 48, na tento přichází:
* Svobodnik František, *1854, a dům kupuje s Františkou Dýštěnskou, *1875.
* Lukl Pavel. Dosud.

113
* Drnovský Jan, *?, měl tři děti: Annu, *?, Marii, *?, (Vaňková, Klobouky), a Veroniku, *?, (Horňáková, Kopčany). Za nejstarší dcerou na dům přichází:
* Zachař Jan, bere si Annu, ale ta už má svého nemanželského syna Jana, *1875, (Břeclav), spolu měli Annu, *1880, a Evu, *1883, (USA). Za prostřední Annou, *1880, přichází nápadník a na domě zůstává:
* Spáčil František, *1875, z Dolních Heršpic (Slavkov). V protestantském kostele v těchto Heršpicích byl přijat do Českobratrské evangelické církve TGM. Spolu pak mají Růženu, *1903, (Hájková, Emilová), Annu, *1906, Marii, *1911, (Peřinová, Březí), Františka (řezník, Klobouky) a Josefa, *1916, (Březí). Zbořeno, popisné číslo přiděleno OÚ.

114
* Bureš František, *?, a Kateřina Vrbasová, *?, spolu měli 4 děti: Františka, *?, Františku, *?, Josefa, *?, a Růženu. Prázdný dům koupil:
* Hrabec Jan, *1870, z Boleradic, a Eleonora Babáčková, rozená Jasinková, *1869, spolu měli Ludvíka, *1899, (Klobouky), Josefa, *1901, (Šakvice), a Jana, *1903, (č. 24). Dále zde bydlel nemanželský syn Marie Babáčkové Emil, *1920, (Brno), a nemanželský syn Růženy Babáčkové Jaroslav, *1923, (Nosislav), syn ženy Hrabcové, Jasinek František, *1908, (Brno).
* Philips Luděk a Amalie. Vedle zvonice. Domek zbořen.
115
* Vlček Václav, *?, a Husáková, *?, spolu měli: Josefa, *?, (Násedlovice), a Jana, *?, (Klobouky), ve druhém manželství s Františkou Petrášovou se narodili synové Václav, *1881, (pekař), a Tomáš, *?, (trafikant, Horní Bojanovice). Dům koupil:
* Babáček Václav, *1872, s Terezií Novotnou, *1866, spolu měli Jaroslava, *1897, (malíř pokojů), Emila, *1899, (četnická stráž), a Josefa, *1901, (dělník, hudebník).
* Slaný Valentýn, *1876, z Ochozu u Brna, a Marie, *1894, domek kupují a rozšiřují v něm obchod, spolu mají: Bernarda, *1905, Valentýna, *1906, Marii, *1909, (s nehybnou pravou rukou, později umírá jako svobodná), Aloise, *1916, (učitel), a Bohumilu, *1921, Mgr., učitelka v Brně, také umírá jako svobodná.
* Poté co domek opustili, byl dům demolován. Stával na horizontu u Malé návsi pod hřbitovem. U tohoto domu 16. dubna 1945 padl kozák Vasilij Kuzmič Bělokopytov z Krasnodarského kraje ve věku 39 let.

116
* Adamec Josef, *?, a Anna Střeštíková z Brumovic, *?, vdova po Hraničkovi, spolu měli Martina, *1860, (č. 99), a Davida, *1866, (č. 116).
* David si bere Annu Kučí, *1866, a spolu mají: Annu Stázii (Straková) a Františka, *1901, a přesídlili na č. 102. Dům připravený k prodeji kupuje:
* Čermáková Eva, rozená Zachařová, *1883, hodná to žena, která měla z prvého manželství Jana, *1908. Ve druhém manželství s Václavem Souchopem, *1880, měli Václava, *1915. Na tomto domku zůstal:
* Čermák Jan a Anděla Horčičková z Vrbice. Spolu měli jedinou dceru Jarmilu, *1940, tu si bere:
* Babáček Jaroslav, *1925, a spolu mají: Jarmilu a Jaroslava. Dům prodávají:
* Holubová Olga, z Brna, je novou majitelkou a využívá jej jako chalupu.

117
* Rychlík František, *?, a Barbora Vymazalová, *?, spolu mají jedinou dceru Barboru, *?, za touto krasavicí přišel:
* Klásek Tomáš, *1860, a Barbora, *?, byli bezdětní, proto vyměnili tento dům s Boháčkem z č. 109. Majitelkou se stala svobodná matka Marie Boháčková (teta Maryša), měla nemanželského syna Josefa, který jako praporčík v první světové válce padl na Rusi, a Marie Boháčková po své smrti domek darovala závětí své neteři Marii Jordánkové, *1903. Pro tuto si přišel:
* Babáček Jaroslav, *1897, (malíř a natěrač), spolu s Marií Jordánkovou měli 6 dětí: Jaroslava, *1925, (č. 35), Josefa, *1927, (č. 106), Marii, *1928, (Břeclav), Zdenku, *1931, (Březina), Františku, *1933, (Košice), a Rudolfa, *1942, (Hustopeče). Všichni vyletěli z hnízdečka a dům prodává nejstarší Jaroslav:
* Zdeňku Horákovi a Ivaně Holomkové z Bohumilic. Tito spolu mají: Michala, Zdeňka a Lucii. V rekonstruovaném domě bydlí dosud.

118
* Krhánek Jakub, *?, a Kateřina Holácová, *?, spolu měli jednoho syna:
* Krhánka Maxmiliána, *1873, ten si na domek přizval Kateřinu Ráčkovou, která však už měla dceru Františku, *1905, (Polášková, Biskupce). Dům kupuje:
* Mičuda Hynek, *1900, (Slovák), a Veronika, *1896, spolu mají Jana, *1921, (snad partyzán), Miladu, *1926, (Brno), a Zdenka, *1928, (Brno). Všichni se z domu odstěhovali, zchátralý dům byl demolován. Stával na Vrchním konci. V dubnu 1945 při projíždění sovětského tanku T34 mu dům zavazel natolik, že mu utrhl kus střechy.

119
* Juras Antonín, *?, a Marie Jordánková, *?, měli jen dvě dítka: Františka, *?, a Jana. Domek prodávají a stěhují se do Vídně. Jan však odešel do Cahnova.
* Malinková Anna, *1850, sama bez manžela, domek koupila s dcerou Františkou, *1874, (Najmanová), a synem Josefem, *1880. Františku, *1874, jako prvorozenou si vyhlídl a přiženil se:
* Neuman František, *1869, a spolu měli: Annu, *1894, (Hájková), a Františku, *1896, (č. 218). Po jejich odchodu přišel ženich a nápadník, který se Františce líbil: Zikmund Ludvík, *1894, všeuměl, odborník na dřevo a také vinař. Vlastnil sklep Za humny s dobrým vínem. Spolu měli Františku, *1919, (Petrášová, č. 83), a Adolfa, *1922, (pozdější hlavní urbanista města Gottwaldova - Zlína). Na dům přichází:
* Babáček Václav a s dcerou Františky Petrášové, *1919, Jarmilou, spolu mají: Jarmilu (Hustopeče) a Milana (ten jako mladý ženáč bohužel tragicky zahynul).
* Babáčková Jarmila je na opraveném domku Za humny dosud.

120
* Petráš Jan, *?, žena není známa, ale spolu měli Josefa, *?, a Marii, *?. Marii si bere:
* Čejka František, *?, z Krumvíře, a spolu měli Karla, *1877. Dům opouštějí a novým majitelem se stává:
* Vymazal Šimon, s Annou Páleníkovou, *1867, mají 5 dětí: Františku, *1889, (Peřinová, Brumovice), Marii, *1891, (Hasalová, Šardice), Rosalii *1894, (Malá, č. 54), Františka, *1897, (č. 183), Josefa, *1904, (obuvnický pomocník). Tento poslední:
* Vymazal Josef zůstává na domě a činí se s řemeslem i se ženou Ludmilou, která oplývala neuvěřitelnou pamětí. Znala přinejmenším rok narození všech obyvatel z obce. Spolu měli Jarmilu, *1936, (Ravasová, č. 183), Františka, *1938, (Němčičky), Jaroslava, *1941, (sklepmistr, Starý Plzenec), a Zdeňka, *1950.
* Vymazal Zdeněk, *1950, zůstal na domečku a s Miladou, *?, mají dvě děti: Gabrielu a Kateřinu (obě Brumovice). Na kopci dosud.

121
* Hortvík František, *?, měl Rozinu, *1857, (Krhánková).
* Krhánek Vavřín, *1847, a Rozina Hortvíková, měli Josefa, *1880, (č. 138, 211), Marii, *1882, (Matulová, č. 97), a Františku, *1888. Za Františkou přišel:
* Skoumal Josef, *1901, zůstávají na domě a spolu mají: Františku, *1925, a Jitku, *1933. Dům v nabídce kupuje a hned opravuje mladý veterinář:
* Pivnička Václav s Evou. Po částečné opravě se manželství rozpadá a odcházejí. Dům v nabídce nyní koupil:
* Kotouček Jiří a Věra, jsou zde dosud.

122
* Lexa Jakub, *1868, a Jenovéfa Měšťanová z Rychnova, která do manželství přichází již s nemanželskou dcerou Karolínou. Dům však prodávají a všichni tři odchází do USA. Prázdný domeček koupil:
* Svobodnik František, *1854, s Františkou Dýštěnskou, *1875, (č. 112), také tito manželé domek brzy po nastěhování prodávají a přichází nový majitel:
* Langáš Josef, *1906, trafikant a pozdější předseda MNV, s Marií Pavkovou, *1913. Spolu mají: Marii, *1933, a kudrnatého Josefa, *1937. I tito se později stěhují do Hustopečí a dům prodávají. Dům v nabídce koupil:
* Šácha Antonín, již s vlastním synem také Antonínem (Uherské Hradiště) a Miladou Navrátilovou (Hutáková, č. 212). Spolu mají Pavla (MUDr., Hevlín) a i oni po čase domek prodávají a přichází nový majitel:
* Páleník Ludvík a Jarmila Straková. Spolu mají Mgr. Luďka a Jarmila. Dosud.

123
* Malinka Josef, *?, v manželství měli tyto děti: Josefa, (č. 30), Annu, *1850, (Novotná, č. 119), Barboru, *1855, Františku, *1859, (Novotná, č. 51), a Kateřinu (která jako dítě umírá). Barboru, *1855, si bere a na domek se žení:
* Novotný František, *1856. Spolu pak mají: Františku, která také umírá jako dítě, pak Jana, *1889, a Rozalii, *1894. Tuto nejmladší si vybral a na dům se přiženil:
* Ondra František, *1891, z Klobouk, a spolu mají Růženu, *1920, (Klobouky), a Drahušku, *1924, (hotel Avion Brno). Rodiče zde zanechávají obě dcery a odchází do USA. Drahuška, *1924, si vybrala přespolního chlapce:
* Fajtla Jaromíra, *1915, z Krumvíře, drogistu. Spolu mají syna Jaromíra, *1946. Domek prodávají a přichází nový majitel, soused:
* Petráš Josef a Anna, dům částečně opravují. Ale hlavně staví naproti přes silnici jednoposchoďový nový dům, pro dceru Libušku, tento však bourají a na místě samém staví nový. Spolu mají: Josefa (Brumovice, pak č. 152), Libušku a Alenku. Anna dobrovolně odchází ze života a na domě zůstavá: Alenka s manželem:
* Partykou Jaroslavem, včelařem a dobrým člověkem (Diváky). Spolu mají Jaroslava a Hanu.
* Oprchal z Těšan a Libuška bydlí naproti na novém jednopatrovém domě (Sůhrazdy) Mrštník.

124
* Jurás Antonín a Marie Bulová. Jejich děti: Ignác, *1854, (kovář, č. 150), Antonín, *1859, (č. 124), a Václav, *1865, (Krumvíř). Podle zápisu:
* Jurás Antonín, *1859, a Barbora Sirná spolu měli: Josefa, *1890, (vojenský Intendant, Olomouc), a Barboru, *1893, (Pelánková, Brumovice). Barbora Sirná umírá a Antonín si ve druhém manželství bere Františku Luskačovou, *1872. Spolu pak ještě mají: Františku, *1896, (Kadlecová, č. 59), a Marii (Vavroušová, Romháni, Slovensko). Prázdný dům v nabídce kupuje:
* Klement Josef, *1893, s Marií Smolíkovou, *1897. Spolu měli Věru, *1921, a Miloslava, *1927, a stěhují se do Brumovic. Uvolněný domek kupuje:
* Zikmund Josef, *1868, (č. 136), a další osud domečku již není dokumentován (č. 57?).
* Patrně zbor, protože toto popisné číslo bylo v roce 1956 přiděleno:
* Josefu Matulovi, *1908, s Růženou Svobodovou, *1905, kteří postavili Za humny dům nový. Růžena (dámská krejčová) si do manželství přináší již vlastní dceru Květoslavu, *1934. Tu si bere místní chlapec, bagrista:
* Bula Jakub, *1933, a spolu mají: Jaromíra (Bošovice) a Vladimíru (Košuličová, č. 229).
* Košulič Jaroslav, Ing., s Vladimírou jej užívají jako chalupu dosud.

125
* Jílek Tomáš a Marie Bulová, spolu měli: Ludvíka (velkostatek Hodonín), Josefa, *1883, (č. 4), Marii, Františku, *1887, Rozalii (Šedivá, pak Hrabcová, Brumovice). Marie Bulová však už měla nemanželského syna Františka *1891, (č. 87). Na dům za Marií přichází:
* Páleník František, *1874, a s Marií mají jedinou dceru: Rozalii, *1897, (Kulíšková, č. 10). Po čase uvolněný domek obsadil nový zájemce:
* Zvonař Ludvík, *1888, (švec), a s Františkou, *1887, mají dvě dítka: Ludvíka, *1920, (číšník, pak náměstek ředitele hotelu Padovec Brno), a Květušku, *1922. Potom:
* Šemorová-Toršová Marie s rodinou a s ní pak chvilku Gála František. Domeček se znovu prodává, přichází nový majitel:
* Koukal Ladislav a Justína, dosud. Mrštník.

126
* Peřina František, *1856, a Rozálie Krhánková, *1863, spolu měli 7 dítek: Františka, *1883, (padl v první světové válce na Rusi), Františku, *1885, Marii, *1888, Josefa, *1890, (č. 187), Václava, *1895, Jindřicha, *1900, (č. 204), a Růženu, *1892, (Hryzelková, č. 132). Tuto Marii si vzal válečný zajatec:
* Bulák Pavel, *1894, (Grodamská Gubernia), odstěhovali se do Klobouk.
* Peřinová (Bulová) Marie, nevidomá, a po jejím odchodu na dům přichází:
* Herzán Zdeněk s Evou Kohoutkovou, spolu mají: Zdeňka (Boleradice) a Moniku (Dambořice). Na opraveném dosud.

127
* Zikmund a Františka, kteří spolu měli: Barboru, *1859, Josefa (Velké Pavlovice). Barbora zůstává na domku, už ale měla nemanželského syna Ludvíka (č. 188) a z lásky si bere:
* Páleníka Josefa, *1859. S ním měla Marii, *1891, (Straková), a Josefa, *1893. S celou rodinou se brzy odstěhovali do Brumovic. O domek projevil zájem a také jej hned koupil:
* Barák Antonín, *1895, (obuvník), a Pavlína (Ruska) a zde spolu měli Vlastu, *1920, a Rostislava, *1924. V květnu roku 1925 se odstěhovali do Bejkovic u Boskovic. Domek byl na prodej, přihlásila se:
* Šemorová Marie, *1881, (Kinclová), nazývali ji Šmukařka a žila zde s druhem Adolfem Hejtmánkem (tajemník fašistické organizace). Opuštěný domek byl zbourán a popisné číslo bylo přiděleno Oldřichu Šefčíkovi, *1945, který postavil nový dům na Suchým řádku, s Marií Stehlíkovou, *1945, z Boleradic, spolu měli: Margitu, *1971, (Pleganová, č. 174), Dagmar, *1974, (Kovářová, Kobylí), a Karin, *1976, (Stehlíková, Boleradice). Suchý řádek.

128
* Petráš Václav a Eva Navrátilová a jejich děti: Václav (železničář, Brno-Jundrov), Anna a Růžena. Ta se provdala do Břeclavi. Dům pak koupil:
* Sýkora Bedřich (pekař, přišel z Újezdu) a s Františkou Boháčkovou, *1868, pekli chleba. Spolu měli Františku, *1901, (Forejtniková, Klobouky, manžel železničář, topič na lokomotivě), Boženu, *1903, (Kadrnková), a Antonína, *1907, (strojní zámečník). Ten se však jako voják základní služby utopil v Trnavě. Za Boženou přichází přespolní:
* Kadrnka Eduard, *1897, (Starovičky, Brumovice), zůstávají na domku a zde mají Jindřicha, *28. 4. 1927, a Drahušku, *1930, a stěhují se na č. 131. Na uvolněný domek na chvilku přichází:
* Škrhová Marie se synem Janem (Praha). Po jejich odchodu dům kupuje:
* Čermák Jaroslav, *1928, a jeho dcera Jarmila se svým manželem:
* Vrtalem Petrem, spolu mají nadanou dceru Jarmilu, Mgr., knihovnice, její magisterská práce "Zavádka na Moravském Hanácku".

129
* Číslo 129 je popisné číslo školy, a ta si zaslouží větší pozornosti i zamyšlení nad její historií, na kterou upozornil senior Jiří Gruber ve svém projevu při znovuotevření nové budovy speciální školy Narnie.
* Než budeme pokračovat v popisu obsazení budovy učitelským sborem, předkládáme projev v plném znění.
* Českobratrský evangelický senior Jiří GRUBERpřednesl při příležitosti otevření zrekonstruované budovy č. p. 129 pro speciální školu v Morkůvkách dne 5. 11. 2011:

Vážení hosté, přátelé a občané!
Morkůvky jsou malá obec. Historie jejího školství však stojí za pozornost, mimo jiné proto, že na rozdíl od podobně malých obcí dosud neskončila a dnes bude zahájena její nová kapitola.
Po tolerančním patentu se přihlásila většina morkůvských obyvatel k nové povolené reformované církvi. Bylo jich 157, celkem 35 rodin. Rok poté - v říjnu 1782 - přišel do nedalekých Klobouk evangelický farář Pavel Šlachta z východního Slovenska. Spolu s kazateli si mohli evangelické sbory povolat také učitele a zřídit vlastní obecné školy. V Kloboukách vznikla evangelická škola v roce 1790, do ní byly přiškoleny evangelické děti z okolí, mimo jiné i děti z Morkůvek. Netřeba dodávat, že do školy chodily každý den pěšky. Ovšem v zimě byla účast slabá pro neschůdnost cest. Proto obec i sbor usilovaly o zřízení samostatné evangelické školy v místě. To se jim v roce 1823 skutečně podařilo, ale škola zde fungovala pouze v čase nepohodlného počasí a špatné, doslova "bezedné", cesty. Z Klobouk byl v takovou dobu vysílán do Morkůvek učitel Vincenc Štorch a učil místní evangelické děti většinou ve čtvrtek v domě rolníka Kyncla a později v obecní pastoušce. Takové škole se říkalo exkurendní, protože učitel do ní jen docházel.
První žádost o zřízení vlastní školy podali morkůvští evangelíci v roce 1829. Nejprve jim bylo povoleno, aby školský pomocník bydlel v zimě v Morkůvkách, aby děti nemusely chodit do Klobouk. Toto zimní vyučování bylo některým trnem v oku. Roku 1838 byla podána stížnost, že se zde evangelický učitel zdržuje ještě na jaře, a úřady jednostranně rozhodly, že evangelické děti mají napříště chodit do katolické školy do Brumovic. Na podzim roku 1841 byla škola dokonce úředně uzavřena. Proti tomu rodiče těchto dětí podali protest, který byl kladně vyřízen až po čtyřech letech, v roce 1845, od této doby se zde opět vyučovalo.
Teprve po roce 1848, tedy po 25 letech, povolil vrchnostenský úřad v Hodoníně zřídit trvalou jednotřídní školu pro evangelické děti s bytem pro učitele. V témže roce 1848 byla evangelická škola, tedy tato budova, také postavena. Od roku 1849 byly do Morkůvek přiškoleny také evangelické děti z Brumovic a naopak katolické děti chodily do Brumovic.

( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama