Emigranti (7)

29. ledna 2014 v 18:19 | já

EMIGRANTI

Josef Babáček
(7.část)
155
* Havlín Josef a Kateřina Hraničková spolu měli Josefa (č. 171), Ignáce, *1879, Annu (Vídeň) a Jiřího, *1883, (č. 131). Na domečku zůstává:
* Havlín Ignác, *1879, a přivádí si Marii Kučí, *1883, z Brumovic. Spolu mají Marii, *1908, a Františka, *1916, a přesídlili na č. 78. Domek hned koupil:
* Hryzelka Jan, *1893, a Eleonora Hegerová z Němčiček, která už měla syna Rudolfa, *1912, za svobodna. S Hryzelkou měli Marii, *1913, a přesídlili na dům č. 209. Domek koupil:
* Pazandák František, *1900, s Barborou Sirnou, *1907, zde spolu měli: Marii, *1926, a Jarmilu, *1931. Uvolněný domeček kupuje:
* Vižďa Josef, *1924, a Drahomíra, ta umírá a Josef zůstává sám. Dosud.

156
* Krhánek Josef, *1868, a Terezie Dobešová, *1871, která už měla dceru Annu (Pilátová, Klobouky), a spolu měli: Františka, *1896, a Josefa, *1906, (profesor, Brno). Na domku zůstává:
* Krhánek František s Marií Malinkovou, na tomto domečku se jim narodil František, *1924, a Jaroslav, *1928. Oba si staví nový dům na Stávání č. 208. Tento domeček kupuje v dubnu roku 1953 ještě za staré peníze, které se měnily 1:50, tj. za padesát starých dostal 1 korunu novou.
* Kratochvíl Ludvík, *1898, později domek přenechává svému vnukovi:
* Oudovi Ivanovi. Majitelem je jeho dcera Lenka.

157
* Jedlička František, *1833, z Dřevěš u Chrudimi, a Františka Svobodová, *1835, spolu měli jedináčka Jana, *1857.
* Jedlička Jan, *1857, jedináček, si přivádí na domeček Kateřinu Gálovou, *1860, a spolu měli 6 dětí: Barboru, *1883, Františka, *1885, Marii (Bulová, č. 179), Františku, *1890, (Pokorná, č. 11), Josefa, *1891, (Bořetice), a Růženu.
* Lačnák Petr, *1895, z Karlína, si vybral tu poslední a tady spolu měli Věrušku, *1922, a Josefa, *1926, (veterinární asistent, myslivecký hospodář, dobrý člověk). Domek kupuje nový majitel:
* Kadlec Antonín s Jitkou, mají Jitku, Antonína, Jiřího a Ottu.

158
* Hájek Josef, *1857, a Terezie Krhánková, *1858, měli spolu: Františku, Annu, *1892, (č. 201), Barboru, *1895, (Peřinová, č. 51), a Růženu, *1903. Tuto poslední Růženu, *1903, si vybral a přiženil se z Nikolčic:
* Klobása Václav. Spolu měli Václava, *1929, (učitel), a Růženu, *1932, (šila horní díl dámského spodního prádla a také byla předsedkyní MNV). Nyní na opraveném žije její vnuk:
* Knoll Petr s Jarmilou Petrášovou a mají Petra a Natálii.

159
* Bureš Josef, *1882, (padl na italské frontě v roce 1915), a Josefka Šedivá, *1883, spolu měli Josefa, *1909, (Boleradice), a Františku, *1912, (Brno).
* Josefka zůstává na domku jako vdova a za ní přichází:
* Lutonský Jan, *1882, z Vizovic a spolu ještě měli: Marii, *1911, Jana, *1913, a Rudolfa, *1917, (zemřel na TBC).
* Oujezký Antonín domek obýval s manželkou Františkou Burešovou a po jejich odchodu domek koupila:
* Havlíčková Marie. Na kopci, dosud.

160
* Vlasák František je majitelem, ale domek pronajal:
* Jurásovi Ignáci, *1894, kde se jim s Alžbětou Jordánkovou, *1901, narodil syn Josef, *1924, (umělecký kovář, učitel, Praha). Po nich přišel:
* Malý Josef z Čejkovic a Hedvika Figránová z Vrbice, jsou novými nájemníky. Zde se jim narodil Oldřich, *1923, Vratislav, *1928, a Zdeněk.
* Straka Jakub s Františkou Šenkovou a po nich:
* Brnovjak Jiří je novým majitelem. Krátký čas byl hostinským.
* Kvapil Petr je na domečku dosud. Na kopci.

161
* Obecná škola - ALMA MATER -, pro malý počet žáků byla v roce 1973 škola jako taková zrušena. Později jedna ze tříd sloužila jako poradna pro děti, také jako jakási klubovna a na chvíli i Síň slávy generála Františka Peřiny. Viz č. 129.

162
* Lexa Jan, *1866, a Marie Krupicová, *1871, ze Žatčan, zde spolu měli Jindřišku, *1896, (Buláková), Františka, *1897, Františku, *1904, (č. 184), a Marii, *1907, (Hovorany). Všichni odešli.
* Domek byl zdemolován a číslo přiděleno "bytovce": Adámková Marcela, Žáček Josef (RNDr.), Pilátová Miloslava, Dostál Pavel a Dostálová Dana, Smékalová.

163
* Straka Ferdinand, *1893, z Dlouhé u Nového Města na Moravě, a Anastázie Adamcová, *1894, spolu měli děti: Josefa, *1914, (vojín základní služby, dragoun v Kladrubech), Marii, *1916, (Klobouky), Růženu, *1921, (Burešová, Starovice), a Annu, *1926, (Hovorany). Všichni odchází na č. 73. Tento dům kupuje a staví nový Za humny:
* Petráš Jaroslav, *1906, a s Marií Bulovou, *1905, mají Vladimíra, *1936.
* Petráš Vladimír, *1936, a Jana mají Janu a Vladimíra. Janin syn:
* Franzki Tomáš je majitelem dosud. Za humny.

164
* Toto číslo vzniklo z lisovny Jana Buly.
* Krupička Pavel, *1878, a Františka Rozbořilová, *1886, nový domek postavili a měli spolu: Pavla, *1905, Josefa, *1910, Libuši, *1914, (Bohatcová, Klobouky), a Vladimíra, *1924, (letecký vyšetřovatel).
* Bohatec Ladislav (chemik, chytrý chlapec), syn Libuše, na domku dosud.

165
* Toto číslo vzniklo rozdělením č. 59 a č. 13 Josefa Skřivánka.
* Pilát Jakub a Marie Kaderková si zde postavili nový domeček a zde se jim narodili: Marie a Jakub. Všichni z domku odcházejí:
* Luskač František, *1867, a Klára Bulová, *1871, domek kupují v roce 1905, žel jako bezdětní odchází. Na dům se stěhuje reemigrant:
* Kavka Adolf a Páleníková Věra, vrátili se z Březí. Mají zde Věru a Milušku, staví si nový dům. Směr Klobouky. Po jejich odchodu byl domek zbourán.

166
* Páleníková Kateřina z Bořetic, *1846, se synem Františkem, *1876. Toto číslo vzniklo z lisovny kováře F. Páleníka, č. 1.
* Zchátralý domek byl Jaroslavem Hrabcem později demolován. Terén upraven.
* Nyní zde stojí na vlastní náklady Josefa Babáčka v roce 2010 postavený a svým obsahem unikátní Památník padlým v dubnu 1945, při instalaci byl posvěcen dvěma kněžími (pravoslavným a katolickým a jedním farářem Církve českobratrské evangelické). Za pomníkem je vysázeno pět tújí. Jedna s hlavních dominant obce.

167
* Kincl František, *1872, a Františka Šenková, *1874, a spolu měli Františka, *1898, Františku, *1900, (Přibylová, Kašnice), a Josefa, *1907, (č. 177). Na domě zůstává:
* Kincl František, *1898, a přivádí si Františku Bulovou, *1904, z Brumovic. Spolu mají Vladimíra, *1928, (úředník, dirigent, tajemník MNV, č. 193). Jeho syn:
* Kincl Jaromír s Helenou Halmovou dům opravili. A spolu mají: Petru, Dušana a Hanu. Na opraveném domě dosud. Plácka.

168
* Bula František, *1907, šikovný zedník, a Marie Kavková, *1911, celý život nemocná s páteří, spolu tento domek po Krupičkách přestavěli v ulici Za humny. Jako bezdětní odchází. Domek koupila:
* Václavíková Marie, Ing., která je na domku dosud. Za humny.

169
* Vlček František a Kateřina Holomková, rozená Lexová, měli spolu: Annu, *1879, Jana, Václava, *1889, a Josefa, *1893. Za prvorozenou Annou, *1879, přišel:
* Hájek Viktorin, spolu zde měli Marii, *1900, a Emila, *1903.
* Straka Jakub, *1896, spolehlivý, nenáročný člověčí člověk, s nejstarší Marií, *1900, zde spolu mají Jakuba, *1919, (č. 96), a Růženu, *1924, (Holacká). A všichni se stěhují a odchází. Na rodném domku zůstal nejmladší Emil:
* Hájek Emil, *1903, s Růženou Spáčilovou mají Jarmilu, *1923, Boženu, *1926, a Libuši, *1928. Chvíli s nimi zde bydlí také:
* Holacký František s Růženou Strakovou a i tito se všichni stěhují. Přichází:
* Bubeníček z Klobouk, který domek koupil a záhy prodává:
* Kakáč Petr s Markétou Zemanovou přichází, generálně jej opravují. Mají syna Petra. "Na kopci". Dosud.

170
* Žemlička Jan, *1875, z Rambousy u Vysokého Mýta, staví nový dům v roce 1899 s Ludmilou Teturovou, *1878. Měli spolu 7 dětí: Marii, *1900, (Sokolnice), Hedviku (Šlahařová, Klobouky), Ludmilu, *1904, (Klobouky), Františku, *1907, (Korčáková), Emilii, *1911, Annu, *1913, a Františka *1916. Ludmila měla za svobodna Růženu, *1936. Hedvika se Šlahařem syna Vladimíra, *1923, (studnař), který žil celou dobu zde s Blaženou, se kterou měli Blaženu, Jarmilu, Zdenka a Mirka.
* Jedounková Jarmila, prostřední dcera, přebývá na domku dosud.

171
* Havlín Josef a Františka Kavková spolu měli: Františka, Josefa, *1919, Františku, Štefanii a Marii. Všichni se odstěhovali na statek do Velkých Pavlovic. Domek prodali hned prvému zájemci, a to byl:
* Kavka František, *1877, z Brumovic (za každým pátým slovem řekl "krajsvajs"), s Anežkou Mokrou z Krumvíře. Spolu měli: Martinu, *1900, (†1923), Františka, *1901, (Opatovice), Josefa, *1906, (Rajhradice), a Marii, *1911, (Bulová, č. 168).
* Bula František s Marií zde přebývali, než si Za humny postavili nový domek.
* Havrda z Brna zde chvíli dům užíval, od něj jej koupil:
* Krhánek Jaromír (Mgr., profesor) s Aničkou. Nyní domeček užívá:
* Fialová Silvie, Bc.

172
* Lexa Pavel, *1874, a Josefka Dostálová z Krumvíře, ještě bez dětí oba cestují do USA. Na domek se stěhuje vdova z č. 103:
* Bulová Veronika, *1860, a její děti: Hermina, *1889, (Vlčková, č. 19), Františka (Fialová, č. 153), František, *1893, (padl ve válce v roce 1918), a Tomáš, *1898, (výborný zpěvák, basista).
* Bula Tomáš, *1898, si na domek přivádí Růženu Vlasákovou, *1899, a spolu mají jedinou dceru Květoslavu, *1923. Na dům za Květuškou přišel:
* Mičuda Pavel, *1912, ze Zákopčí, okres Čadca, a spolu mají Pavla, *1946, a Radislava, *1948.
* Mičuda Radek si na domeček přivádí Ernu a spolu mají: Petru a Radka. Dosud.

173
* Matula Jakub, *1867, a Barbora Krhánková, *1870, si tento dům postavili a měli tyto děti: Tomáše, *1898, a Boženu, *1903. Za nejmladší přišel:
* Novotný Josef a s Boženou mají syna Josefa, *1923, (Ing., výzkumník přes kovy a pozdější velitel roty na 38. rovnoběžce v Koreji). Novotný umírá a Božena si bere Viktorina Babáčka, spolu už děti nemají. Po jejich odchodu domek kupuje:
* Pliešovský Pavel a Hedvika, kteří jsou na domku dosud.

174
* Vymazalová Marie, *1869, s dcerou Marií, která se provdala do Kobylí (Varmužová), a pak i s maminkou se odstěhovali do Lužic u Hodonína.
* Miklík Jaroslav, *1903, muzikant, vysoký a klidný občan, tubista, basista, s Františkou Kohoutkovou, *1902, z Luhačovic domek koupili a přestavěli, zde spolu mají jedinou dceru Boženu, *1930. Tato však svobodná a mladinká umírá. Na volný domek se stěhuje nový majitel:
* Pleyer Josef, *1972, a s Margitou Šefčíkovou domek generálně opravili, zde spolu mají Martina a Tomáše. Dosud.

175
* Popisné číslo obchodu a hospody, Jednota Mikulov, postavené v akci "Z" s velikou podporou tehdejšího starosty Ing. Josefa Vojtěcha. Jednota spotřební družstvo Mikulov veřejně nabídlo dům ke koupi. Představitelé obce na tuto možnost nereagovalo a obec je jejich zásluhou bez hospody. Koupila jej firma:
* SUIGAL, s. r. o, která tuto stavbu nyní využívá.

176
* Adamec Martin a Cecilie Kučí, *1860, tento domeček si postavili zde spolu, měli Karla, *1889, (krejčí, č. 42), a Josefa, *1898, (č. 176). Domek je na prodej:
* Čermáková Anděla, vdova, domeček kupuje a po jejím odchodu:
* Konečný z Brna je novým majitelem, celý jej zrekonstruoval. Dosud.

177
* Lexa Jakub, *1854, a Františka Bednářová, *1856, spolu měli 5 dětí, 4 zemřely na TBC, zůstal jeden syn: Ludvík, *1898. I on už jako dospělý umírá na TBC. Jeho posledním přáním bylo zastavit pohřební průvod u hospody a zahrát: "Až mě na ten hřbitov ponesete, u hospody zastavte." Na dům se stěhuje nový majitel:
* Kincl František, *1872, a Františka Šenková, *1874, a ti zde mají spolu jednoho syna Josefa, *1907. Tento syn:
* Kincl Josef, *1907, si na dům přivádí Marii Přibylovou z Kašnice a spolu mají: Jarmilu, *1932, (Pleskačová, Hustopeče), a Milana, *1933, (zemědělský inženýr, Klobouky).
* Dominiková Gabriela, Luka Jan a Drahomíra obývají domek nyní. Plácka.

178
* Petráš Václav, *1878, (padl v první světové válce v roce 1916), a Františka Hájková, *1885. Domeček postavili a spolu měli: Františku, *1906, Františka, *1908, Josefa, *1911, a Václava, *1915. Za prvorozenou Františkou na domek přišel:
* Kulíšek Josef, *1898, a zde spolu měli dceru Lýdii, *1930. Na domku s nimi bydleli ještě výměnkáři:
* Hájek Václav, *1860, a Anna, *1856.
* Petráš František, *1908, druhorozený, na dům si přivedl Marii Jurásovou a spolu měli Františka, *1938. Tento jedináček:
* Petráš František, *1938, si přivedl paní učitelku Lýdii a domek opravili a spolu měli syna Libora, Ing.
* František a Lýdie jsou na domku dosud.

179
* Bula František, *1876, na novostavbu si přivádí Marii Jedličkovou a spolu mají Marii, *1905, (č. 163), Františka, *1907, (č. 168), Františku, *1912, (č. 76), Růženu, *1916, (Klobouky), a Josefa, *1920, (dobrý mechanizátor v JZD).
* Bula Josef, *1920, si na domeček přivádí Ludmilu Strakovou, se kterou mají syna Josefa, *1944, (Ing., širokého a dobrého srdíčka, Hustopeče).
* Na opraveném domku je nyní Nádeníček Petr z Klobouk a Olga Malinková, (č. 231). Suchý řádek.

180
* Kulíšek Jakub, *1878, (v roce 1914 padl na Rusi), a Libuše Pilátová (hodná žena), spolu měli Marii, *1905, (Šebestová, č. 181), Františka, *1906, (zemědělec, č. 40), a Jakuba, *1915, (sokol, hodný, klidný, obětavý divadelní maskér, č. 196). Na domku však měli výměnek:
* Pilát Jakub, *1862, z Násedlovic, a Františka, *1867.
* Ouda František, *1940, domek opravil s Lýdií Kulíškovou, a jejich dcera:
* Hladůvková Kamila, na opraveném zde mají cukrářskou výrobnu. Dosud.

181
* Šebesta Josef, *1867, a Anna Ravasová, *1872, měli Františka, *1893, a Josefa, *1899. Na domeček si prvorozený:
* Šebesta František, muzikant dobrý C klarinetista, přivádí Marii Kulíškovou, *1905, a spolu mají: Libuši, *1924, a Františka, *1926, (všestranný hudebník, ředitel Hudební školy v Moravském Krumlově). Za Libuší na domek přichází z Divák:
* Klimeš Oldřich (zemědělec, rozuměl koníčkům). Spolu s Libuší měli Lýdii a Oldřišku.
* Nyní je na opraveném domečku Scholzová Věra.

182
* Kincl Josef, *1874, (dobrácký a veselý člověk, s patřičným patosem míval průpovídku: "Inu, když jsem moh, tak jsem nemoh, teď když můžu, tak nemůžu"), a Cecílie Drábová, *1878, z Prosetína, Čechy, spolu měli jednu dceru Cecílii - Otýlii, *1902. Za touto Otylkou přichází:
* Hnilica Josef, *1887, (úředník v italské bance naproti nádraží v Brně) a spolu měli Jaroslava, *1923, (Ing., Brno), a Jiřinku, *1924, (od 3. 6. 1945, Novotná, Brno). Nyní jejich domeček jako chatu využívá:
* Světlík Miloš z Brna.

183
* Petráš Viktorín a Alžběta, spolu měli Rudolfa, *1894, a Františka. Dům prodali a všichni se odstěhovali do Žadovic u Kyjova.
* Piskorská Marie, *1878, domek koupila již s nemanželskou dcerou Hermínou, *1897. Za Hermínou přišel nápadník:
* Vymazal František, *1897. Po jejich odchodu na dům přišel:
* Ravas Karel, *1842, (obecní sluha).
* Ravas Jindřich, syn obecního sluhy, a Jarmila Vymazalová spolu měli Jindřicha a Zdenu.
* Malovaná Hana, Libor a Lukáš jsou na opraveném domku nyní. Dědina.

184
* Hájek Václav, *1890, a Anna Neumanová, *1894, spolu měli Annu, *1919, (Klobásová, Nikolčice), a Růženu, *1901. Za tou mladší přišel z Němčiček:
* Machač Boleslav, rolník, a postavili si nový dům směrem ke Kloboukám. Původní domek koupil:
* Šefčík Oldřich a Marie Šefčíková pro svou dceru. Dosud. Suchý řádek.

185
* Ryšavá Barbora, *1859, výměnkářka, postavila tento dům a bydlela zde se svou sestrou Marií, *1857, (Dobešová). Barbora již měla syna, jmenoval se:
* Ryšavý Jan, *1887, a ten s Josefkou, *?, měl syna Ferdinanda - Ludvíka, *1906, (zůstal svobodný, udřený, skromný člověk, byl nezapomenutelnou postavičkou v obci, míval pár vyfešákovaných hnědáků). Po jejich odchodu starý domek zbořil a na místě samém postavil nový:
* Hovězák Josef z Brumovic a Radmila Žďárská. Zde spolu mají Marka a Hanu. Dům stojí po levé straně směrem k Brumovicím, Mrštník.

186
* Žďárský Matěj, *1864, z Boleradic, a Marie Kučí, *1870, spolu mají Marii, *1893, (Adamcová), Josefku, *1895, (Brlicová, Boleradice), Josefa, *1897, (č. 217), Ludmilu, *1893, (Boleradice), a Růženu. Nový majitel po jejich odchodu domek zbořil a na místě samém postavil nový:
* Otáhal Rostislav z Kobylí s Janou Bednářovou a jejich děti: Tomáš (dobrý kluk) a Martina (Šitbořice). Suchý řádek.

187
* Peřina Josef, *1890, a Anna Loziášová, *1890, měli spolu Vladimíra, *1913, (důstojník československé armády), a Blaženu, *1914. Blažena s rodiči jako dítě emigrovala do Argentiny, naučila se perfektně španělsky a po čase se vrátila rozvedená i se synem Vladimírem (Vančíkem) a dcerou Normou. Zůstala sama. Za dcerou Normou přišel:
* Vykydal Jiří, hodinář a zlatník. S Normou se odstěhovali do Klobouk. Tam si nechali firmou postavit nový dům a provozují tam zlatnictví.
* Vykydal Jiří, syn Jiřího a Normy, zde žije dosud. Mrštník.

188
* Ryšavý Stanislav, *1891, (s jedním koníčkem zásoboval spoluobčany hovoranským kusovým lignitem, tehdy to bylo jediné topidlo), a Vlasta Šedivá, *1893. Spolu měli jednu dceru Marii, *1918. Tuto si vyhlídl rozvedený muž:
* Musil Oldřich, všeuměl od železa po dřevo, a spolu měli Oldřicha (řidič ČSAD) a Vlastu (vyučila se servírkou). Za Vlastou na domek přišel:
* Troubil František, stolař z Brumovic, domek rozšířili a opravili. Spolu měli: Jiřího, Oldřicha a Vladana. Vlasta Františkovi umírá a František jde hledat štěstí do Kurdějova.
* Troubil Jiří, syn, řemeslem po tatínkovi, je na opraveném domečku dosud.

189
* Straka Josef, *1891, zednický mistr s velikým M, a Veronika Báchorová, *1891, a spolu měli: Veroniku, *1917, (Škrhová, Praha), Boženu, *1920, (Hutáková, Klobouky), Ludmilu, *1923, (Bulová, Morkůvky).
* Bula Josef, *1920, (první pořádný mechanizátor v JZD), zde s Ludmilou Strakovou *1923, chvíli bydleli v Mrštníku, přestěhovali se na Bulův rodný dům na Suchý řádek a tento dům v nabídce koupil:
* Knoll Adolf s Anežkou Pichlerovou z Krumvíře, domek opravili a zde spolu měli: Petra (č. 158) a Zbyňka. Dosud.

190
* Toto číslo je odděleno od č. 7.
* Šenk Rudolf, řezník (při vlastní domácí zabíjačce se z pověšeného vepříka celý měsíc jen ukrajovalo), a Anna z Nosislavi spolu měli jednu dcerku: Jaroslavu, *1927, tato později vdaná, ale bezdětná umírá.
* Souchop Emil s Miluškou Kavkovou starý dům zbořili, na tomto místě postavili nový. Spolu měli Yvonu a Petru. Miluška na domě dosud.
* Bartoňková Yvona a Hanzlíková Petra jsou na domečku dosud.
191
* Ráček Karel, *1894, a Anna Straková zde spolu měli Karla, *1919, (železničář, Hodonín), a Annu, *1920, (Vašiková, Klobouky). Anna Straková umírá a Karel se znovu oženil s Františkou Strakovou, *1904. Spolu měli jednoho syna Josefa, *1935, který záhy zemřel. Opuštěný domek v nabídce koupil:
* Fefko Rudolf a přenechal jej svému zeti:
* Vodáku Vladimírovi. Dosud.

192
* Ráček Václav, *1889, s Marií Matějčkovou zakládají rodinu a spolu mají Vladimíra, *1921, (úředník, cukrovar Břeclav), a Františka, *1924. Václav odjíždí do USA na práci, ale brzy se vrací.
* Ráček František, *1924, dobrodružný člověk, si na dům přivádí z Boleradic Marii Graclovou, *1927, (její otec byl široko daleko známým dobrým sedlářem). Narodila se jim dcera Marie, *1945, později Rostislav a František. Po jejich odchodu domek v nabídce kupuje:
* Zeman Ivan, *1945, (zabýval se výkrmem kuřat a kačen), a Kynclová Zdenka. Spolu zde měli Martinu, (č. 201), Marka (Měnín) a Markétu. Domek v dražbě koupil:
* Bezak Daniel (Polsko?).

193
* Kavka Metoděj, *1882, s Františkou Peřinovou, *1885, postavili tento domeček a měli tyto děti: Františka, *1910, Andělu, *1915, (Líznarová, Brumovice), a Adolfa, *1920, (č. 165). Domeček koupil:
* Kincl Vladimír, *1928, a s Lýdií Kulíškovou, *1930, zde měli: Vladimíru, *1956, (Pokorná, č. 227), a Jaromíra, *1957, (ten po svém otci převzal v pondělí při zavádce na hodech dirigování).
* Kinclová Lýdie, *1930. Dosud.

194
* Škrla Josef, *1875, a Marie Havlínová spolu měli Marii, *1905, Františka, *1907, a Růženu, *1912. Jeho žena Marie se soudně rozvedla, svoji polovinu prodala F. Kroupovi a s dětmi odjela do Břeclavi. Po rozvodu:
* Škrla Josef, *1875, se oženil s Marií Buchlovskou z Násedlovic a spolu měli Marii, *1912, (Násedlovice), a Františka, *1919, (Násedlovice). Domek prodali a všichni se odstěhovali. Novým majitelem se stal:
* Hradečný Augustin, *1896, (pokrývač), a s Františkou Lexovou, *1904, měli Františka, *1926, (SNB Klobouky), a Gustava, *1929, (stavební závod Brno). Domeček nyní využívá jako chalupu:
* Hartlová Marta z Brna.

195
* Petráš Josef, *1895, s Marií Rozbořilovou, *1893, zde zakládají rodinu a mají děti: Marii, *1919, Libuši, *1921, a Josefa, *1925. Na domku jsou však dvě výměnkářky: Navrátilová Anna, *1835, a Petrášová Anna, *1857.
* Machač Josef, *1915, z Němčiček, přichází za Libuší, *1921, (hodná a skromná, dobrého srdíčka), a spolu zakládají rodinu. Mají Josefa, *1943, (Hovorany), a Zdenku, *1948, (Souchopová, Hustopeče).
* Souchop Kamil (Zdenčin syn) a Irena využívají dům jako chalupu. Mrštník. Dosud.

196
* Kratochvíl Antonín, *1866, z Dambořic, a jeho syn:
* Kratochvíl Ludvík, *1898, (také člověčí člověk, rytíř ze Sůhrazd a bodrý občan širokého srdíčka, poctivý nimrod), s Marií Páleníkovou, *1900, zde mají jedinou dceru Lidušku, *1919. Za touto na dům přišel:
* Kulíšek Jakub a zakládají tady rodinu, spolu mají: Lýdii (Oudová) a Hanu. Za Hanou z Bratislavy přišel:
* Krajčovič Igor, Ing., vybral si Hanu (ředitelka Hudební školy v Kloboukách, hudbu vyučovala i v Bratislavě).
* Oba jsou na opraveném domečku v tichosti dosud. Mrštník.

197
* Kincl Václav, *1889, (chrabrý a skromný italský legionář, za druhé světové války bojoval v Dolomitech). S Lýdií Petrášovou, *1897, zde měli Miroslava, *1922, (Krumvíř, ředitel Vaňkovy slévárny v Brně), Václava, *1923, Josefa, *1925, (úředník ve Výkupu zemědělských plodin, muzikant, kapelník), Lýdii, *1929, a Annu, *1936, (hezké černovlasé děvčátko, Brno).
* Lýdie, *1929, zůstává na domečku a s Františkem Ráčkem (rozvedeným) spolu měli 7 dětí. Z rodinných důvodů byly děti v ústavech. Domek následně zdědil:
* Kincl Josef, *1925, a po jeho odchodu jeho syn:
* Kincl Josef, *1951, který domek nyní využívá jako chalupu.

198
* Kincl František z Brumovic a Libuše Hanáková spolu měli Libuši a Františka, ten se v roce 1922 odstěhoval do Bohuslavic u Kyjova. Dům prodali a všichni se odstěhovali. Na domek přišel nový majitel:
* Kocourek Josef, *1879, s Kateřinou Svobodovou, *1879, od roku 1925 zakládají rodinu. Spolu mají Marii, *1901, (Luskačová, Kobylí), Kateřinu, *1904, (Páleníková, č. 216), Anežku, *1907, (č. 202), a Josefa, *1910, (učitel, cvičitel-sokol, odbojář, člověk, jaký má být. Ve své práci na něj vzpomíná F. Novotný).
* Svoboda Mikuláš, *1849, vdovec z Kobylí, zde také bydlel. Pak až:
* Vinčar František ze Syrovic s Annou Páleníkovou, *1936, zde spolu mají: Annu (Demeterová), Radmilu (Borkovany) a Jarmilu (Těšany).
* Demeter s Annou zde bydlí dosud. Anna je majitelkou.

199
* Fojtík František, *1890, z Vizovic, a Anežka, *1900, z Rokytnice u Vsetína, spolu zde měli Františka, *1923, a Jaroslava, *1924, záhy se však odstěhovali. Novým majitelem se stal:
* Novák Alois, *1885, provozuje zde pekařství, s Marií, *1895, ale i oni se brzy po příchodu stěhují do Nikolčic. Na dům přichází další majitel:
* Svojanovský František, *1902, a Anna, *1904, zde mají syna Lubomíra, *1929. Také brzy odchází a hledají štěstí v Brně. Domek v nabídce kupuje nový majitel:
* Svoboda Josef, *1906, opět pekař, i on zakrátko odchází do Bzence.
* Bezděk Jindřich, *1891, domek kupuje a spojuje obě čísla, 199 a 200 jsou vedle sebe. Ema Bezděková na domku dosud.

200
* Ryšavý Josef, *1859, a Anna Kinclová, *1859, spolu měli jedinou dceru Annu, *1891. Tu si vybral a na dům za ní přišel:
* Bezděk Jindřich, *1891, a spolu měli Jindřicha, *1921, a Stanislava, *1924. Stanislav zůstává na domečku a přivádí si Emu a spolu mají jednoho syna Jindřicha (Ing., Brno). Ema na domku dosud. Kloboucká.

( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 FloydStoto FloydStoto | E-mail | Web | 17. ledna 2017 v 3:32 | Reagovat

amazon app download for android tablet  <a href=http://www.iktorivil.hundpoolen.se/>kopa iktorivil online</a>  alli weight loss pills walmart

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama