Emigranti (8)

29. ledna 2014 v 18:14 | já

EMIGRANTI

Josef Babáček
(8.část)
201
* Tento dům je postaven na místě lisovny Františka Skřivánka, č. 53.
* Hájková Anna, *1892, s nemanželskou dcerou Františkou, *1919, (Vytopilová, Klobouky). Za Annou sem přichází nový nápadník:
* Záklasník Stanislav, *1906, (hostinský, trhovec, vlastnil jako druhý v obci dodávkové auto, ve kterém vozil vykupované komodity - vajíčka, králíky, máslo, ořechy, třešně, vykrmené kačeny, husy atd. - na Zelný rynk do Brna), a spolu s Annou mají jednoho syna Stanislava, *1935.
* Záklasník Stanislav, *1935, syn, také s Annou mají Dagmar a Radka (Brumovice). Dům prodávají a odchází do Břeclavi do Domu s pečovatelskou službou. V nabídce jej koupil:
* Pučálka Richard (č. 5) a s Martinou Zemanovou zde mají Radka a Lindu.
* Jsou na domku dosud.

202
* Neuman František, *1869, a Františka Malinková, *1874.
* Páleník Jaroslav, *1909, (stolař, odborník), a Anežka Kocůrková, *1907, mají Annu, *1936, (Vinčarová), Miroslavu, *1943, (Gážiková), a Jaroslavu, *1948, (Straková).
* Slečková Jaroslava, a po ní je novým majitelem:
* Krátká Hana. Dosud. Kloboucká.

203
* Vlček Josef, *1893, také člověk s velkým Č, a Veronika Pavlová, *1891, (Mrštník), v bezdětném manželství oba odchází. Novým majitelem se stává:
* Vlasák Zdeněk (č. 60), s Helenou z gruntu přestavují domeček. Spolu zde mají Petru a Janu. Dosud. Mrštník.
204
* Peřina Jindřich, *1900, (cestář), a Barbora Zikmundová, *1905, (bystrá, s výbornou pamětí), si v Mrštníku postavili nový domeček a spolu zde měli Jarmilu, *1925, (porodní asistentka, Ostrava), a Lidušku, *1927, (dělnice - Baťa Zlín, úřednice - Praha). O opuštěný domek v nabídce se přihlásil:
* Dunaj Josef a Vladimíra z Terezína u Hodonína, společně provedli rekonstrukci a spolu zde mají: Michalu a Nikolu (šikovné holky). Na domečku dosud. Mrštník.

205
* Juras Hynek, *1894, (byl to výborný kovář-podkovář, odborník na výrobu pluhů a okutí vozů), s Alžbětou Jordánkovou, *1901, postavili tento domeček i s kovárnou a měli: Josefa, *1924, (umělecký kovář, učitel, Praha), a Františka, *1931, (instalatér).
* Juras František, *1931, kovář-instalatér, zůstal na domečku s Marií, kovárnu přebudovali na bytovou jednotku a spolu zde mají Františka (č. 203, v jednom volebním období byl starostou) a Zdeňka (č. 234). Mrštník.

206
* Putna Bohuslav, *1902, z Rozařína (výborný kolář, vyráběl z březového dřeva topůrka k rýčům a i jiné, takové neuměl nikdo jiný než on). S Františkou Tichou si postavili tento domeček, výhodně vedle kovárny. Jeho dílna v minulosti sloužila jako Peřinova cementárenská výrobna, než (Peřina) odešel do USA. Byl také zpočátku předsedou JZD a prvním poválečným předsedou MNV. Spolu s Františkou měli jediného syna Bohumila, *1927, (kolářský odborný učitel, Diváky). Dobrovolně odešel ze života.
* Putnová Libuše, *1928, Bohumilova manželka, je na domku dosud. Mrštník.

207
* Sokolovna, tato dominanta byla postavena v roce 1925 za přispění všech spoluobčanů. Snad největší zásluhu na jejím vybudování měl Ladislav Harcuba, syn řídícího učitele. Do úmoru tam pracoval celé dny. Prý byli však i tací, jak uměli na dřevěné lopatce přehodit cihly přes střechu na druhou stranu, ale pak se při práci schovávali.
* Prvním nájemcem nálevny byl Báchora Josef, pak Dostál Josef ze Šlapanic a po něm dlouhá léta Hrdlička František a Rudolf Mrázek.
* Zde se odbývaly všechny kulturní akce od plesů, hodů, silvestrů a všech tancovaček, také tenkrát nejméně dvou premiér divadelních představení ročně. Hlavně sloužila k sokolským cvičením chlapců i dívek a rovněž k utužení morálních zásad. Za protektorátu sehrála nezastupitelnou a významnou roli.
* Za nejasných okolností v roce 1994 do základů vyhořela.
* V srpnu 1999 na tom samém místě byl kolaudován "Kulturní dům".

208
* Krhánek František, *1896, (v ruském zajetí v letech 1915-1918, pracoval na Ukrajině u gubernátora Bobrinského), s Marií Malinkovou, *1905, si postavili Ve Žlebu nový domeček. Spolu zde měli Františka, *1924, (předseda Jednoty SD Vsetín), a Jaroslava, *1928, (lesník a trpělivý všeuměl).
* Malinka Josef, *1880, (bývalý moudrý starosta, stolař), zde žil jako výměnkář.
* Krhánek Jaroslav, *1928, s Marií domeček opravili a žijí zde dosud. Jejich syn Jaroslav žije v Jindřichově Hradci. Domek stojí Ve Žlebu.

209
* Hryzelka Jan, *1893, a Eleonora Hegrová, *1888, už s vlastním synem Rudolfem, *1912, spolu měli Marii, *1913, brzy se však přestěhovali na č. 110. Domeček po částečné opravě obýval:
* Kavka František, *1910, zedník, s Josefkou Kadlecovou, *1912, spolu měli: Ludmilu, *1932, (Lačňáková, č. 157), a Marii, *1935, (Znojmo). V nabídce domek koupil:
* Krejčiřík Tomáš z Horních Bojanovic a Marie Pazandáková. Spolu měli jednoho syna Tomáše (Mgr., učitel, Kobylí). Domeček v nabídce kupuje:
* Skýpala Jan, jenž zde žije dosud.

210
* Hájek Viktor, *1877, a Anna Vlčková, *1879, po jejich odchodu domek koupil:
* Hájek Emil, *1903, (poslední zvoník, zvoníval svítání, poledne, klekání a pohřby), a Růžena Spáčilová, na domečku spolu měli Jarmilu, *1923, (Souchopová), Boženu, *1926, (Kinclová), a Libuši, *1929, (Bravencová).
* Souchop Oldřich, *1921, s Jarmilou, *1923, zde bydleli, než se jim narodili Oldřich (Ostrava) a Emil. Odstěhovali se v roce 1954 na Čejč (státní traktorová stanice). Vrátili se.
* Bravenec Milan, syn Libuše, s Ivetou a osvojeným Jakubem jsou na domku dosud. Na kopci.

211
* Krhánek Josef, *1880, a Františka Kramářová, *1893, si dům postavili, spolu měli syna Josefa, *1911, (zůstal svobodný). Protože chovali obecní býky a kozly, tak se jim říkalo "býčkaři". S nimi bydlela maminka Františky, paní Marie Kramářová, *1854. Po jejich odchodu na domek přišel:
* Lupač Štěpán z Brumovic a Anna Matulová, *1949, spolu měli: Lenku (Jarošová, Hustopeče) a Renatu (Krátká, Brumovice).
* Štěpán a Anička jsou na domě dosud. Směr Kobylí.

212
* Huták Josef, *1904, (vzdělaný a moudrý zemědělec, všeuměl, také jeden z nesmrtelných), s Miladou Páleníkovou, *1905, domeček v roce 1925 postavili a spolu měli Miladu, *1926, (porodní asistentka, Navrátilová-Šáchová), a Jarmilu, *1928, (Babáčková, č. 106).
* Mydlo Slavomír s manželkou Dagmar a s dcerou Dagmar. Ti zde byli v nájmu jen krátkou dobu. Po jejich odchodu od nového majitele, JZD, domek kupuje:
* Hájková Jiřina, vdova, se synem Jiřím a dcerou Janou. Po čase se Jiřina stěhuje do Brumovic a dům kupuje:
* Hošková Zita a stává se novou majitelkou. Žije zde dosud. Mrštník.

213
* Havlín Jiří, *1883, (stolař, muzikant, houslista), a Františka Jurásová, *1883, spolu si tento domeček postavili, zde se jim narodila jediná dcera Marie *1910. Marii jako svobodné se narodila dcerka Božena, *1933. Za Marií přišel:
* Řikovský František a spolu měli: Věrku (Brumovice) a Marii (Česká Lípa).
* Po jejich odchodu se na prázdný dům vrací Božena, 1933, a její manžel:
* Pružinec Antonín z Hodonína a Božena, *1933, si užívají domečku dosud. Domek je ve směru na Kobylí.

214
* Páleník František, *1898, kovář, a Zikmundová Marie, *1906, si postavili tento domeček a měli Drahomíru, *1927, (Svojanovská, švadlenka, Brno), a Zdenka, *1929, (elektromechanik, Znojmo, účastník staveb obou mostů Iváň - Pouzdřany v dubnu 1945).
* Svojanovský Jaromír (syn Drahomíry, radiomechanik, Brno) a Jana s dcerou Annou a synem Tomášem jsou na opraveném domečku u Boží muky dosud.
215
* Dobeš Josef, *1884, rozvedený, zde bydlel se svojí maminkou Dobešovou Kateřinou, *1861. Josef, *1884, měl tyto děti: Josefa (hajný, Čechy), Ludvíka (akademický malíř), Františka a Vojtu. Po určitou dobu se nastěhovali na dům č. 26. A na tomto domku za protektorátu bydlel:
* Škrla Matouš (finanční respicient), jeho syn Jaroslav (zahraniční voják) a Gustav, *1927, (zemřel na TBC), a paní Mullerová s dcerou Zdenkou. Po roce 1945 se odstěhovali do Klobouk.
* Dobeš František (sokol, divadelní režisér a dobrý člověk) a Marie Jakubčíková z Brumovic (ochotnická herečka, zpěvačka) se na dům vrací. Spolu měli dva syny: Jiřího, *1945, (Ing., Nemšová), a Pavla, *1949, (Hustopeče).
* Dobeš Pavel, *1949, a Věra Straková jsou na opraveném domě dosud.

216
* Páleník František, *1903, a Kateřina Kocúrková, *1904, si postavili tento domeček a spolu měli Františka, *1926, (velmi bystrý chlapec, pozdější generál Československé lidové armády, Brno), Lidušku, *1931, (Maršálková, č. 86), a Ludvíka, *1942, (elektroinstalatér).
* Páleník Luděk (Mgr., učitel) s Marcelou Skřivánkovou jsou na opraveném domku s dětmi Martinou a Luďkem dosud. Směr Klobouky.

217
* Škrla Josef, *1903, (námezdní dělník), s Marií Hovězákovou, *1906, rozestavěli tento domek a zde spolu měli Růženu, *1924, (Uherské Hradiště), a Josefa, *1927, (který v mnoha funkcích a všude vynikal), z finančních důvodů museli domek opustit. V bývalé lisovně z č. 32 se jim pak ještě narodily 2 děti: Marie, *1932, (Bravencová, Praha), a František, *1933, (písmomalíř, Brno). Z finančních důvodů stavbu přerušují. Rozestavěné v dražbě kupuje:
* Žďárský Josef, *1897, s Annou Rozbořilovou, *1895, z Brumovic. Měli syna Josefa, *1924.
* Žďárský Josef, *1924, si na dům přivedl Růženu Klementovou, spolu měli: Josefa, *1954, a Radmilu (Hovězáková).
* Hovězák Josef z Brumovic (č. 185) a Radmila mají Marka a Hanu. Domek využívají nyní jako chalupu. Ve Žlebu.

218
* Zikmund Ludvík, *1894, a Františka, rozená Neumanová, *1896, si postavili tento domeček a spolu zde měli Františku, *1919, (Petrášová), a Adolfa, *1922, (hlavní urbanista města Zlína, též účastník stavby obou mostů v Ivani a v Popicích v roce 1945).
* Petráš Hynek (vnuk Františky) a Kolková Šárka s dětmi Matějem a Janem zde žijí dosud. Za humny.

219
* Ráček Josef, *1909, a Marie Fantová si tento dům postavili a měli Josefa, *1934, (Brno), a Marii, *1940, (Procházková, Klobouky).
* Fantová Anna, *1873, vdova a maminka Marie, zde spolužila. Za Marií, *1940, na dům z Klobouk přišel:
* Procházka Eduard. Zde spolu měli: Evu (Stankonci, č. 37) a Ivu (Klajnová, Boleradice).
* Marie, *1940, manželka Eduarda, zde žije dosud. Na Zahradách.

220
* Tento dům zde postavil v roce 1940 rodák Páleník Jindřich (dříč do úmoru) po vystěhování z pohraničí. Měl 3 děti: Lydii, Ladislava a Marii. Po roce 1946 se opět vrátil na Bruntálsko.
* Holacký František, *1922, (číšník), a Růžena, rozená Straková, *1924, zde měli Františka, *1945, (číšník), a Miloše, *1948.
* Herzán Stanislav z Horních Bojanovic (poštmistr, Brumovice) a Marie Ravasová domek koupili, spolu měli Miroslava, Zdenka a Jaroslava. Po jejich odchodu:
* Sýkora Pavel, PhDr., dům využívá jako chalupu dosud. Na kopci.

221
* Toto stavení v minulosti sloužilo jako mlat k č. 81. Jan Hrabec (č. 114) stavení koupil a upravil na obytný dům.
* Miroslav Hrabec, vnuk Jana, zde bydlí sám, se zdravotními potížemi. Dosud.

222
* Gála Josef, *1911, a Anna Kratochvílová, *1919, si postavili tento dům na zelené louce a měli: Josefa, *1942, (zemědělský inženýr), a Milana, *1947, (ředitel tabákové továrny Strážnice). Po odchodu rodičů na domě zůstal:
* Gála Josef, *1942, a Marta Fridrichová z Kobylí, domek rekonstruovali a měli: Vladimíru (Kalousková, Hustopeče), Andreu (Bízová, Kobylí) a Radka (karosář, automechanik). Tento Radek je s rodiči na domě dosud. Mrštník.

223
* Škrla Josef, *1903, a Marie Hovězáková, *1906, jejich děti: Růžena (Uherské Hradiště), Josef, *1927, (obchodní příručí, pak voják z povolání), Marie, *1932, (Bravencová, Praha), a František, *1933, (malíř písma, Brno). Toto stavení sloužilo nejprve jako lisovna s dobrým sklepem, pak jako malý prasečák, ve kterém Škrlovi bydleli, bez topení, ve sklepě. Později v nabídce tento objekt získal:
* Svoboda František a Jarmila Svobodová, užívají jej jako chalupu. Vrchní konec.

224
* Na tomto místě stával domeček č. 9, posledním majitelem byl Emanuel Dobeš, až nápadně podobný Stalinovi. V dubnu roku 1945 byl v tomto domě i na dvoře a ve sklepě plukovní sklad sovětského vojska, ve kterém bylo od nábojů, medu a vlňáků všechno. Pak:
* Mateřská škola nově vybudovaná v roce 1980. Potom využívaná i jako pomocná škola Narnie do roku 2011.
* Nyní jako památná síň Slávy rodákovi pilotu RAF generálu Peřinovi.
* Na tomto stavení je také vybudován obecní byt, který nyní využívá Lupač Štěpán, dosud.

225
* Filásek Josef, *1945, traktorista JZD, s Jarmilou Otáhalovou z Brumovic postavili novostavbu a měli Libora a Josefa. Tento poslední Josef s dědečkem Františkem a rodiči zůstal na domě.
* Filásek Josef a Šárka mají Davida a Martinu. Dosud. Mrštník.

226
* Horák Alois, řidič ČSAD, a Zdena Kadlecová postavili tento domeček a měli tyto děti: Martina (podle brumovického kapelníka Hanáka, premiant ve hře na tubu), Petra a Jiřího.
* Horák Alois se Zdenou zde žijí dosud. Směr Klobouky.

227
* Pokorný Zdeněk a Vladimíra Kinclová spolu postavili tento dům a spolu měli tyto děti Ivanu, Libora a Radka. Na domu jsou dosud.

228
* Hájek Miloš z Brumovic a Alena Herbenová postavili tento domek na volném místě. Spolu zde měli Alenu a Evu. Na domku jsou dosud. Směr Kobylí.

229
* Košulič Jaroslav (Ing., majitel zemědělského závodu v obci) a Vladimíra Bulová si spolu postavili tento domeček a zde se jim narodily tyto děti: Jaroslav a Ondřej. Domeček užívají dosud. Suchý řádek, směr Boleradice.

230
* Juras František (pracovník na přečerpávací stanici Čepro, starosta obce) a Lýdie Fridrichová z Brumovic. Postavili spolu tento domeček. Jejich děti: Lukáš (tragicky zahynul) a Magda. František a Lýdie jsou na domě dosud. Suchý řádek. Směr Boleradice.

231
* Malinka Jaroslav (zemědělský inženýr, pak důstojník SNB) a Helena si spolu postavili tento domek a zde spolu měli děti: Olgu (č. 179) a Tomáše. Jaroslav a Helena jsou na domě dosud. Suchý řádek. Směr Boleradice.

232
* Babáček Milan a Eliška Svobodová z Klobouk postavili novostavbu a spolu měli: Milana a Pavlínu. Milan, manžel Elišky, tragicky zahynul. Za Eliškou na dům přišel:
* Petráš Robert (č. 83) a spolu s Eliškou mají: Leonu. Robert, Eliška a Leona jsou na domě dosud. Mrštník. Směr Brumovice.
233
* Oprchal Josef z Těšan a Libuše Petrášová, první obyvatelé jednoposchoďového domu. Spolu zde mají: Kateřinu a Josefa. Josef, otec, a Libuška jsou na domě dosud. Mrštník. Směr Brumovice.

234
* Juras Zdeněk, novostavba (kdysi zde stával mlat č. 4), Plácka, a Miluše, rozená Buřičová, ze Smilových Hor postavili spolu tento dům. Jejich děti: Ondřej a Vojtěch. Zdeněk a Miluše jsou na domečku dosud.

235
* Veselý Luděk (majitel zemědělského závodu) a Blanka Halmová z Brumovic si spolu postavili tento dům a jejich děti: Luděk a Karolína. Luděk, otec, a Blanka jsou na domě dosud. Suchý řádek. Směr Boleradice.

236
* Franzká Jana, rozená Petrášová, rozvedená. Novostavba, směr Kobylí, a její děti: Tomáš (Brno) a Lukáš (Horní Bojanovice).

237
* Popisné číslo zemědělského závodu. Jednotné zemědělské družstvo (JZD), kde bylo ještě nedávno (naposledy v roce 1989) zaměstnáno téměř všechno obyvatelstvo obce, meruňkové sady, vinohrady, obilí, hovězí skot, vepřový skot, drůbež.
* Nyní soukromá firma AGROS, s. r. o., jejich činnost, ne jejich vinou, je zatím omezená.

238
* Jakubčík Aleš, *1978, (elektrikář, novostavba), a Monika, rozená Jeřábková, z Terezína, a jejich děti: Vít, *2008, a Pavel, *2009. Směrem ke Kobylí.

239
* Toto popisné číslo čeká na nového majitele.

( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama