Vinobraní (2)

27. ledna 2014 v 18:47 | já
V I N O B R A N Í
(v nářečí) (2.část)

Pudmistr: Na toto přikázání si všeci dobré pozor déte, a né abeste hrozne casnuvale dež bodó pomale ešče zeleny Dočkéta až bodó od sluníčka sladký, a né říkat šak cukr to spraví.
Písař:Za osmý: Hotaři majú zloděje hledat, nic nikomu ve vinohradech ani hroznů ani ovoce domů odnášeti ani krásti., každýho keho ve vinohradech nachytají dyž krade ať by to čovek či hovado bylo, slavnýmu súdu předvésti mosí, a na to přísahu složit majú To je všecko.
Policajt: jak písař dočte zavíří bubnem a krátce hlásí: A včil hutaři složijó našimo slavnýmo hóřado přísaho. Hutaři, dondite včil sem a né abeste se o teho ščóřile.
Horny: vezme knihu a předčítá: Me hutaři před Pánem bohem a počestnó obcó pří- sáháme, že bodeme tóto horo aji všecka inný vinohrade dobře hlídati, před každém škůdníkem, a kdo nejakó škodo hodělá, bez milosti jé před slavnó komis dovedem.
TOTO PŘISAHÁME.
Pudmistr. A ešče neco,: Hutaři nemajó enom na škůdce dávat pozor, ale se im aji na ři- zuje,že nesmijó ve vinohradech pytlačit sami, a každýho, kdo be tak dělal
chytnót a dovíct před slavnó komis.Tož včil to víte tak dite hlídat.
Hotaři: zvednutím dvou prstů -opakováním textu-přísahali. A pak odejdou do vino- hradu ke své boudě
Policajt: bubnuje a potom hlásí: Ešče jednó se vám na vědomost dává, že od včilko je hora
Zaražená, šak ste to všeci čuli jaký treste, kdo neposlechne na něho čekajó. Proto né abe se negdo do vinohrado šmatlál, a tam něco nekalího dělal..Šak hutaři vijó co majó dělat a pan fiškál Cinkvajs hož se nemožó dočkat, až bodó muct nekomo pořádně napařit.
Zavdá si, rukávem otře hubu a dodá: Ja, a ešče neco, včil nám tade naši mu- zikanti něco pěknýho zahrajó, tak ve co nebodete poslóchat,běžte si kópit víno, voharke a kočko v měcho a všecko iný.A ve pane kapelníko ať to stojí zato.
Dechovka hraje: když hudba končí ozve se z vinohradu hotařů křík a píščalkový pís- kot.A přivádí před slavnou komis chyceného zloděje.
Hotaři: Pane pudmistr a slavná komiso,: Chytle sme zluděja,tak vám ho vedem, abeste
jak se patři podli horenskýho práva ho potrestale.Ničema, trhal hrozne,casnuval
rýví a cpál se jak nenažrané.
Horný: Tak se nám vokaž.Vidíte ho včil se třepe ale krac,t to ja. Tak kradls ja?
Zloděj: Pěkně prosim ich pane horné, šil sem vokolo, a tak mě veschlo v krko, a tak sem si enom u ždibnul pár zrníček a tade tí dvá nadělajó jako debe hořelo.
Hotaři: Co zrníčka! Casnuval vinohrad až se celé třásl.
Horný: Tak se na to pěkně podíváme, a kré ty vlastně seš? Vodkáť ? A … A … Hutaři pro- hledéte jé.
Hotaři: hledají u zloděje a najdou něco málo.Podívéte se co jich má !
Horný: Ja te seš pěkné huncůt, pré si utrhl jeden a zatím vono teho belo víc
Zloděj:. Pěkně jich prosím, já sem enom…
Pudmistr: Krucinálpatalión, bodeš ticho.
Fiškál: Pěknýho vizdohájka ste chatile hotaři, jenom co je pravda.Te neujde spravedlivémo tresto.
Zloděj: ˇAle deť vidite,že se sem enom,...
Horny: Bodeš ticho? Nebo ovidíš.
Zloděj: Pěkne jich prosím….
PudmistrTicho povídám.Bode tade ticho nebo né. Víš te vlastně kdo me sme?Dyš to co me sme nevíš? Me sme slavné hóřad! A víš te nač takové hóřad je ? Zas to nevíš. Toš já to to řekno.Takové hořad je tu na to abe tu bel!! Rozumíš?!!!
Horny: Tak, tak. Slavné sóde. Co pak zaslóží tento zluděj? No pane fiškál,tade máte zluděja Tak mo déte co mo patří.
Fiškál:. Se ukloní na všechny strany a pak začne zvýšeným hlasem:Podli zákona-/spad nou mu brýle / pardon- hneď to bode jen co jé nando… Podli artikule e é é jede- nást odsuzuje se tento zloděj a škůdce,jak to tade stojí./ čte fistulkou, kde kradl a zalhal a byly hrozny u něho nalezeny/ ten do kamrlíka po sedum dní a nocí uvržen býti má.. zavře knihu a důležitě se na všechny podívá. Tak policajt Štrajcpán do kamrlíka s ním, a zavřete jé tam.
Policajt:chytne zloděje,odvádí jej do kamrlíku, ale zapomene jej zavřít.. Jak odejde,
Zloděj, výjde ven a na všecky volá ůůůůůů…… Hudba hraje a hotaři přivádějí dalšího zloděje z vinohradu. Páni Véboři, a slavná komis zasik sme chetle dalšího zluděja,tak vám ho vedem
Pudmistr:Šudličko vemte to za mě.Já mám žížeň pudo si na decinko.
Písař: Samozřémě pane pudmistr tuze rád to za vás vemo./klaní se veledůležitě.
Ták…./prohlíží si zloděje. Nejprve řekneš odkuď seš Tak odkud přišels?
Zloděj: mlčí-nic neříká.
Písař: zařve. Odkuď seš?
Zloděj: lekne se a potom začne pískat na píšťalku
Písař: tak nám tady řekneš cos tady dělál?
Zloděj: píská dál.
Písař: to je divný, řekni nám proč jsi trhal hrozne?
Zloděj: stále píská a podupává si do noty.
Písař: Ale di do borkuvan, dyť ti nic nerozumím ! Páni véboři a slavná komis co s ním hoděláme, já mo nerozumím.
Horný: Ať rozhodnó pan fiškál Cinkvajs
Fiškál: Vážené vébore, ať sem hledal sebevíc, nenašel jsem vůbec nic, co by se na toto individuum, karé nemluví, hodilo. Na němé se v našich artikulích ale dočista zapomnělo. A tak bych Vám slavná komis navrhl ho propustit.
( všichni souhlasí).
Tak možete jíst s pánembohem a vícekrát sem nechoďte.
Zloděj: odchází od výboru a až je dál / volá/ To sem na vás vezrál slavná komiso - Hola pane Šudličko, čau Cinkvajs, Drnkoto, Trajfus, pote si mě chytnut!
/Ti všichni se divají na sebe a nikdo není schopen údivem něco dělat. Až po chvíli začnou jeden po druhým: Štrajcpán- policajt konéte svó povinnost- chyťte jé a doveďte jé sem.
Zloděj: vesele odchází a píská si do pochodu
Pudmistr: ke konci přichází, pozoruje co se zde stalo a pokyvuje:To ste temo dále.Jen co jé pravda. Jak já tade néso tak je celé hóřad hore nohe.
Hotaři: Nic se z teho neděléte pane pudmistr,vedeme vám novýho zluděja a možete si to včil venahradit. A néni sám.
Pudmistr: Z kerýho pak hnízda tebe vepustile?
Horny: Trhals hrozne??
Zloděj: Co vás nevede pane Trajfus,enom kozenka mi hotekla do vinohrado.
Hotař: Lžeš!!! A namíří na zloděje.
Horny: Tak co trhals? A nelži n e b o …
Zlodějka: … ále enom tři zrnka
Fiškál: To nám stačí slávná komis. Podli horenského práva se táto ženská odsuzuje: Artikul třetí praví: Kdo v hoře nic nemá a ten ať tam nechodí. Ano a tady… jestliže by nečí sviňa, koza, tele, a bár jaké hovado, do vinohrado vešli, a od hotařů zajati byli, čtyři groše zaplatit mají. Výjimku činí enom nemocný a požehnaná žena.
Zlodějka: Šak já so, copak nevidíte ?
Horný: Lže !!
Písař: Jak besme to pznale ?
Horny: Lže ! potrestat jo jak se patři.
Fiškál: Tato žena odsuzuje se 14 grošů zaplati
Zloděj: Já vám to zaplatím tade to máte / ke stolu uvazuje kozu/a ešče mně doplatíte.
Pudmistr: Kdepák, to nemože bet. Co bechme s kozó dělale.Deť hu nás jo jož, neumí ani nikdo podojit
Horny: kdebechme vzale kozla,- aco s kozó bez kozla
Fiškál: Vezmete se kozo zpátke, a nám vesolíte 14 grošů.
Zloděj: A víte ve co?,ani kozo, ani platit., a adió.- poď malá.Pomalu odchází.
Hudba: Cimbálka a zpěv.
Zloděj - hluchý: Klidně si kráčí od vinohradu a pochutnává si na pěkném hroznu.Hotaři jej chytí a zloděj jim podává ruku. Tož vítajte, vítám vás.
Hotař: To se smí trhat cizí hrozne? A dyž je hora zaražená?
Hluchý: Tak vodku ? Také vohutnat? Už zrajo a sládno.Brzo bode vinobrani. Tváří se jako jelimánek.
Hotař: Enom se moc neuščuřuj, Fiškál Cinkvajs ti poví, že bodeš hináč zpívat.Přivádí zloděje před tribunál. Pane pudmistr, chytile sme toto individuum, a on se ešče znás dělá tróbe. Tak mo jich hodně nasolte haji za nás.
Pudmistr: Jak si dovolujete chodit do vinohrada a trhat hrozne ?
Zloděj: / podává mu ruku / Vétám vás, tak zrajó bode brzo vinobrani.
Pudmistr: Člověče co se to dovolujete, Víte kdo me sme ? Moc se snama nezahrávéte, nebo vám fiškál pěkně zazpívá.
Zloděj: Tož já zas pudo, měte se tu dobře,
Pudmistr: Počkat, povídám stůjte /chytí jej za rukáv / von bode hluché jak peň, co sněm uděláme pane fiškál? Drnkoto vezkóšéte ho esli nás tade nebalamutí.
Horny: mu do ucha, To se smi tade trhat hrozne?
Zloděj: podává mu ruku- Jé ve ste tade také, a keré ve ste?
Horny: To snáď néni možný, von bode vopravdo hluché.
Fiškál: Policajt, zavřite jé do kamrliko,kdo se má sním tade votravuvat
Zloděj: podá policajtovi ruku.Tak už ve dete take ?to je dobře aspoň mně nebode smutno.
Policajt: vede zloděje do kamrlíku, a když otevře branku, zloděj jej tam strčí a zavře.
Zloděj: Směje se: To sem ale vezrál nad tém hóřadem To só hale mudrlanti Pane pudmistr máte hit otevřít policajtovi. Směje se a odchází.
Hudba: Cimbálka - všichni zpívají. Po zpěvu
Hotař: přivádí z vinohradu ženu ta má však šátkem zahalenou tvář.Pane pudmistr, tak sem ve vinohradě chytl nejakó ženskó a skovává se abe jo nebylo vidět.
Pudmistr: Copak se stema zludějama roztrhl žoch, nebo co ? Nikdá se tolik nekradlo jako včil.To je hrůza.
Hotař: Také to říkám, lidi só čímdál víc chamtivější
Pudmistr: Co je to zač, kdo je to?
Hotař: Nevím pane pudmistr, neznám jo.
Žena: Začne lamentovat. Ježišikriste, von mě nezná,no to je špatny, pane pudmistr /odkryje si tvář/ vlastní ženo, a mamo jeho děcek nepozná, to je chlapisko…
Pudmistr: Drnkota, deť je to tvá stará a te jo neznáš?
Hotař: No už to vidíte, ale já co sem měl dělat. Kradla hrozne a já so pod přísahó.
Pudmistr: Správněs Šébo udělal. Zákon je zákon a zludějství se mosí trestat Kde bechme došle debe všeci lidi kradle, to včil mužó enom ministři.Víš, Majdaléno palagraf je paragraf
Žena: Vlastní ženo tahne k sódo, žensky viděly ste to nekdy ? Jako nejakó tento. Šak inačí páni kradó a né enom pár hroznů …
Pudmistr: / vpadne jí do řeči /Ticho, Majdaléno, to ti može enom přetížit., násobilka ti nejak nevešla.
Žena: /lamentuje a utrhla se na hotaře./
Pudmistr: Sósedi, zahajujo trestní jednání se ženó našeho věrnýho hutaře Vendelína Šebeho, keré jo přestihl na hroznách. Pane písař, přečtite nám co říká na takové přestupek Horenský právo.
Písař: Tak tede, v tem našim horenskym zákoníko na straně třicáté třetí, je psáno:/ čte zvýšeným hlasem/. Stane-li se, že hotař svoji vlastní ženo, nebo nekeho z vlastního příbuzenstva, přistihne při krádeži hroznů, bude mu před celó obcó pochvala dána,a všem
za vzor bude dán.
Přistžený, bodeli to vérostek, nebo muž, na pranýři den a noc státi bode k posměcho všem kolem jdoucím, druhého dne mu pak pravá ruka bode uťata. Bode -li to žena, na pranýři bode veřejně zmrskána, a do pytle zašita, a na mrchovišti pro výstraho zakopána zaživa bode. Ledaže by slavné sód hináč ustanovit ráčil.
Žena: jéžišmarja v měcho mě chcete pochovat? A ani křesťanské pohřeb mně nehoděláte?
Pudmistr: Ali počké Majdaléno, nelamentuj, sód má právo ináč ustanovit a třeba nejakó polehčující okolnosť na tebe nandem.
Horny: já bech ani neradil nejaké ohlede. Krade se čím dál víc a tak se mosí tvrdo trestat
2 Horny: Moja řeč. Kam bechme došle. Krade se čím dál víc.Zákon je zákon a basta.
Žena: Ali potem mosí zákon platit pro každýho. A né jen pro nekeho a pro chudého. A dež ve na mě tak zhurta, tak já se nedám. Mě tak levko do teho měcha nestrčíte.
Pudmistr: Majdaléno s takovó hubó na nás nechoď, enom si pohoršíš.
Žena: Mně už je to jedno, ale svezete se semnó aji tém mým Vendelínkem. A dež ste tak chetří tak mně včil nandite zákon na hotařa,keré z kradených hroznů ha tech néskořéšich u nás se každém rokem odělá néprvněši burčák.
Hotař: Pane pudmistr …
Pudmistr: Počké, neskáké do řeči.Začíná to bet zajímavý
Žena: Ha ešče bode,pane pudmistr to hovidíte.
1 Horny: Vendelíne šibenica ti nemine.
2 Horny: To bech do tebe neřekl A já sem pořád marně pátral kam se ten Moravský muškát každé rok ztrácí.
Písař: - pro obžaluvanó je to polehčující okolnost,ale jak praví staré horenské právo /nasazuje brýle a chce číst /.
Žena: -nechte zákoník zákoníkem,sténě nic rozumného v něm néni.
Fiškál: - Obžaluvaná tak nemluvte, tento zákon …
Žena: / mu vpadne do řeči / Je dobré bič na chudé lid.
Fiškál: Pane pudmistr, žádám pro tóto ženo nepřísnější trest..Jedna z artikul praví,staré horenské právo praví/ nasazuje brýle a chce číst/, že ten kdož by utrhačně mluvil o horenském právu, tomu má býti vytržen jazyk a plamenem spálen.
Hotař: Sakra to ste měle udělat už dávno.
Žena: /se na něho oboří a potom pokračuje / A co říká zákon na teho kdo jé porušuje ešče víc, vepučí si milióne ha nic nevrací a ešče je ministrem.
1 Horny: Co stém tade pletete,to beste mosela dokázat.
Žena: Šak já bech o svědkovi věděla a né enom o jedném.
2 Horny: Je vidět sósedi, že táto ženská je nebezpečná.Pěknó rodino sme si nasadile do vinohrado..Jen co je pravda. Na pranýř s ňó.
Žena: Ali,potem tam půjde ešče jeden, nemyslíte slavná obecní komiso? Bém hutratil miliarde za S karte a nic se mo nestlo.Ha ečše mo povolile pro auta dělat tunele.
1 Horny.: Co to má s tém společnýho ? toto sem nepatří!
Žena: Bela teho plná dědina. Enom poslóchéte.
Pudmistr: Safra, sósedi, co já se tade všecko nedozvím ?.
2 Horny: Snáď bez pudmistře nedál na takove ženske řeče.

( ... pokračování v dalším článku ... )
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama